To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Pentrefi yng Ngogledd Cymru

Pentrefi yng Ngogledd Cymru

Clawddnewydd, Gogledd Cymru

Cerrigydrudion

Cerrigydrudion oedd un o’r prif arosfannau yn y 19eg ganrif ar hyd campwaith peirianyddol Telford, y ffordd a adeiladodd ar draws canolbarth Cymru, sef yr A5 heddiw. Mae’r pentref yn gartref i eglwys hynafol  Santes Fair.  Credir bod yr eglwys hon wedi’i chodi yn 440 OC, ceir hefyd ychydig o elusendai, tafarn groesawgar a dewis o dri chaffi – Caffi Ty Tan Llan, The Dragonfly Cafe a Chaffi ac Adloniant Maelor – y lleoliadau delfrydol i aros am baned o de a theisen gri ar y ffordd i Llyn Brenig a Llyn Alwen sydd gerllaw, gyda’u cyfleusterau chwaraeon dŵr, cerdded a beicio mynydd. Mae Llyn Tegid a’r Ganolfan Dŵr Gwyn Genedlaethol gerllaw hefyd.

Mae’r ardal yn llawn chwedlau a straeon rhyfedd.  Y stori fwyaf adnabyddus yw stori’r Diafol yn Eglwys Cerrigydrudion - a ddigwyddodd yn eglwys y Santes Fair Magdalen, yn ôl y sôn.  Dywed yr hanes bod y diafol yn byw yn yr eglwys leol ac yn brawychu’r pentrefwyr nes y cafodd y diafol ei dwyllo i adael yr eglwys gan ferch ifanc ddewr, Eira Wyn.  Cafodd y diafol ei lusgo o’r pentref gan ddau ychen mawr ar draws bryniau Hiraethog a’i gludo i’r llyn gerllaw, a elwir yn Llyn y ddau ych, lle bu i’r diafol a’r ddau ych foddi. Bu ymdrechion yr ychen i lusgo’r diafol ymaith mor ffyrnig, dywedir bod olion eu carnau wedi’u gadael ar ôl yn y creigiau.

Ceir tystiolaeth o dreflannau dynol o amgylch Cerrigydrudion sy’n dyddio o 6000 CC. Mae Llwybr Archeolegol Brenig yn rhoi gwybodaeth bellach am y treflannau hynafol yn yr ardal.  Mae gwybodaeth ar gael i ymwelwyr yn eglwys y pentref, lle mae canolbwynt hanes.

Uchafbwyntiau

Rali Cymru Prydain Fawr, Sir Conwy

Dayinsure Rali GB Cymru, Sir Conwy

Cymmal Arbennig Dewch i Gonwy - 26 Hydref o 3pm - Tir Prince, Tywyn Terfyn...

The Hiraethog Way, Conwy

Llwybr Hiraethog

Ychwanegu Llwybr Hiraethog  i'ch Taith

Mae’r llwybr diddorol a golygfaol hwn yn cysylltu pentrefi Mynydd Hiraethog, sef...

Country Cooks Ty Nant, Ty Nant, Corwen

Country Cooks

Ychwanegu Country Cooks i'ch Taith

Yn ogystal â mwynhau brecwast a chinio cartref o gynnyrch lleol ac yn cynnwys salad...

Surf Snowdonia

Surf Snowdonia Scarefest

Ychwanegu Surf Snowdonia Scarefest i'ch Taith

Bydd penwythnos arswydus yn Surf Snowdonia i ddathlu Calan Gaeaf eleni!

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.

Get ready for your visit to Hiraethog...

Download Our Guide

Plan your trip here