To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Pentrefi Hiraethog

Pentrefi Hiraethog

Llangwm

Hanes Hiraethog – Yr 20fed ganrif hyd heddiw

Yn yr 20fed ganrif y gwelwyd y newidiadau mwyaf yn Hiraethog, gan lunio llawer o’r tirlun a welwn heddiw. Ar ddechrau’r 20fed ganrif, defnyddiwyd y tir uchel ar gyfer saethu grugieir - a heddiw gallwch weld lle’r oedd y meysydd saethu, y waliau cerrig, ac olion y porthdy saethu unig wrth i chi gerdded ar Fynydd Hiraethog.

Dechreuwyd plannu coedwig gonifferaidd enfawr o 100km2 ar dir uchel a ffermydd diffaith, gan gysylltu coetiroedd presennol. Heddiw, mae Coedwig Clocaenog yn gartref i nifer fawr iawn o rywogaethau o fywyd gwyllt yn cynnwys y rugiar ddu brin, ac mae’n debygol mai dyma gadarnle olaf y boblogaeth fwyaf o wiwerod coch yng Nghymru, ac mae’n ganolbwynt ar gyfer mwynhau cerdded, beicio mynydd a marchogaeth ceffylau, a chael profiad cyffredinol o’r hyn sydd gan yr awyr agored i’w gynnig.

Dechreuwyd hefyd ar y gwaith o adeiladu’r argae ar gyfer Llyn Alwen ar ddechrau’r 1990au.  Roedd hwn yn brosiect mor fawr fel y bu’n rhaid codi pentref dros dro ar gyfer y gweithlu o 100, ac agorwyd ysgol ar gyfer tua 60 o blant. Dechreuodd gwaith ar y llyn mwy, Llyn Brenig, yn llawer mwy diweddar yn 1973 a pharhau am dair blynedd.

Heddiw, mae’r ddwy gronfa ddwr yn cyflenwi dwr i gartrefi ar draws Gogledd Cymru, yn ogystal â rheoli llif Afon Dyfrdwy. Mae Llyn Alwen a Llyn Brenig yn lleoedd gwych ar gyfer pysgota, cerdded, beicio mynydd a chael picnic a hefyd ar gyfer gweld bywyd gwyllt yn gynnwys adar rhostir a gloÿnnod byw.

Y datblygiad diweddaraf yn yr ardal fu cyflwyno tyrbinau gwynt ar draws Mynydd Hiraethog – sy’n ychwanegiad cyfoes, a’r bennod ddiweddaraf yn y tirlun newidiol hwn. 

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.

Get ready for your visit to Hiraethog...

Download Our Guide

Plan your trip here