To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Pentrefi Hiraethog

Pentrefi Hiraethog

Llangwm

Hanes Hiraethog – Hanes Cynnar

Mae hanes Mynydd Hiraethog yn ymestyn yn ôl filoedd o flynyddoedd pan ddefnyddiwyd y tir ar gyfer pori yn ystod yr haf a byddai gyrroedd o geirw coch yn cael eu hela yma.  Rhwng yr Oes Neolithig a’r Oes Efydd, byddai buchesi o wartheg wedi’u rhoi i bori ar y bryniau, a bu i setlwyr yn yr Oes Haearn, tua 3000CC, fynd ati am y tro cyntaf i geisio trin y tir.  Mae tystiolaeth archeolegol yn dangos bod y tirlun a welwch heddiw yn debyg i’r tirlun filoedd o flynyddoedd yn ôl.

Gwyddys ers amser maith fod olion safleoedd claddu a seremonïol o’r cyfnodau hwn yn yr ardal, megis y rhai yng Ngorsedd Brân, sydd i’w gweld am filltiroedd. Rhoddodd adeiladu Llyn Brenig ddechrau’r 1970au gyfle gwych i archeolegwyr i archwilio a chloddio rhai o’r safleoedd - ac arweiniodd hyn at ddealltwriaeth llawer gwell o ffordd o fyw trigolion Hiraethog yn ôl i’r cyfnod Mesolithig (mwy na 7000 o flynyddoedd yn ôl).

Heddiw gallwch gael llawer mwy o wybodaeth am hanes cynnar diddorol Hiraethog drwy ymweld â’r safle Mesolithig ar ochr ddwyreiniol Llyn Brenig a thrwy ddilyn y Llwybr Archeolegol ar hyd ei glannau.

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.