To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Lleoedd i ymweld â nhw yn Hiraethog

Lleoedd i ymweld â nhw yn Hiraethog

Coedwig Clocaenog

Coedwig Clocaenog

Mae’r goedwig enfawr 100 km2 hon yn gartref i amrywiaeth eang o fywyd gwyllt a rhai rhywogaethau prin, yn cynnwys y boblogaeth fwyaf o wiwerod coch yng Nghymru,  y grugieir duon prin a cheffylau Przewalski gwyllt, yn ogystal â bod yn un o’r lleoliadau gorau yn yr ardal i fwynhau beicio mynydd ar bob lefel , cerdded, marchogaeth ceffylau a mwynhau’r awyr agored a’r golygfeydd godidog o Ogledd Cymru.  Mae digwyddiadau awyr agored cyffrous hefyd yn cael eu cynnal yng Nghoedwig Clocaenog, fel cystadlaethau gyrru a digwyddiadau cenedlaethol fel Rali GB Cymru

Mae’r Goedwig yn lle gwych i chi ei harchwilio ar ddwy olwyn – ar gyfer y beicwyr mynydd difrifol a theuluoedd, ac mae nifer o lwybrau ar gael, yn cynnwys llwybr heriol Foel Gasnach – taith angenrheidiol i feicwyr lawr mynydd difrifol.  Gall teuluoedd fwynhau nifer o lwybrau mwy cymedrol, yn cynnwys Bod Petryal, llwybr o ddim ond 3.5km ac I Fyny i’r Llyn, llwybr hwy 42km sy’n cysylltu’r Goedwig â Llyn Brenig.  Mae manylion llawn y llwybrau hyn ar gael ar wefan Biking Conwy.

Mae cyfres o deithiau cerdded byr a theithiau cerdded hwy a mwy ymestynnol, sydd wedi’u creu gan y Comisiwn Coedwigaeth, yn rhoi cyfle i ymwelwyr ddarganfod golygfeydd amrywiol tirluniau’r goedwig, rhostir agored, afonydd, llyn hardd, yn ogystal â’i fywyd gwyllt a’i hanes hynafol.

Mae’r Goedwig wedi bod yn lleoliad gwaith cadwraeth ac ymchwil sylweddol ers 1992.  Mae ei lleoliad tawel a heddychlon yn golygu bod nifer o rywogaethau prin yn gallu ffynnu yno yn awr.  Mae poblogaeth y grugieir duon prin wedi cynyddu 88%, ond mae gweld wiwer goch yn ddigwyddiad i’w ddathlu, oherwydd dywedir mai dim ond un wiwer a geir ar gyfer pob 3 i 4 hectar.

I weld rhai o’r golygfeydd gorau, ewch at Gofeb Pincyn Llys, a godwyd gan yr Arglwydd Bogot o Lanfwrog ym 1830, sydd â golygfeydd gwych i’r dwyrain oddi yma ar draws Dyffryn Clwyd; safle picnic Boncyn Foel Bach gyda golygfeydd gwych ar draws Bryniau Clwyd a Mynyddoedd y Berwyn; neu Faes Parcio Bod Petrual - un o’r mannau gorau i weld gwiwerod coch.

Mae cuddfannau adar Bywyd Gwyllt Bontuchel a Foel Frech yn safleoedd gwych i wylio pathewod a throchwyr neu, os ydych yn lwcus iawn, y rugiar ddu prin ar ddiwedd mis Ebrill a dechrau mis Mai.

Uchafbwyntiau

Gŵyl Gerdded Trefriw 2019

Gŵyl Gerdded Trefriw 2019

Ychwanegu Gŵyl Gerdded Trefriw 2019 i'ch Taith

Mae Gŵyl Gerdded arobryn Trefriw yn dychwelyd gyda mwy o deithiau cerdded nag erioed!

Fishing at Llyn Aled

Pysgota yn Llyn Aled

Ychwanegu Pysgota yn Llyn Aled i'ch Taith

Mae Llyn Aled yng nghanol rhostiroedd uchel Hiraethog. Mae’r safle anial, ond hyfryd...

Siop Bys a Bawd

Bys a Bawd

Hen siop ar stryd fawr Llanrwst. Siop lyfrau Cymraeg, hefyd yn cadw llyfrau Saesneg...

Prom a Mwy 19, Bae Colwyn

Prom a Mwy 19, Bae Colwyn

Ychwanegu Prom a Mwy 19, Bae Colwyn i'ch Taith

Cynhelir Prom a Mwy unwaith eto yn 2019 i gynnig diwrnod llawn hwyl i’r teulu yn...

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.

Get ready for your visit to Hiraethog...

Download Our Guide

Plan your trip here