To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Lleoedd i ymweld â nhw yn Hiraethog

Lleoedd i ymweld â nhw yn Hiraethog

Coedwig Clocaenog

Coedwig Clocaenog

Mae’r goedwig enfawr 100 km2 hon yn gartref i amrywiaeth eang o fywyd gwyllt a rhai rhywogaethau prin, yn cynnwys y boblogaeth fwyaf o wiwerod coch yng Nghymru,  y grugieir duon prin a cheffylau Przewalski gwyllt, yn ogystal â bod yn un o’r lleoliadau gorau yn yr ardal i fwynhau beicio mynydd ar bob lefel , cerdded, marchogaeth ceffylau a mwynhau’r awyr agored a’r golygfeydd godidog o Ogledd Cymru.  Mae digwyddiadau awyr agored cyffrous hefyd yn cael eu cynnal yng Nghoedwig Clocaenog, fel cystadlaethau gyrru a digwyddiadau cenedlaethol fel Rali GB Cymru

Mae’r Goedwig yn lle gwych i chi ei harchwilio ar ddwy olwyn – ar gyfer y beicwyr mynydd difrifol a theuluoedd, ac mae nifer o lwybrau ar gael, yn cynnwys llwybr heriol Foel Gasnach – taith angenrheidiol i feicwyr lawr mynydd difrifol.  Gall teuluoedd fwynhau nifer o lwybrau mwy cymedrol, yn cynnwys Bod Petryal, llwybr o ddim ond 3.5km ac I Fyny i’r Llyn, llwybr hwy 42km sy’n cysylltu’r Goedwig â Llyn Brenig.  Mae manylion llawn y llwybrau hyn ar gael ar wefan Biking Conwy.

Mae cyfres o deithiau cerdded byr a theithiau cerdded hwy a mwy ymestynnol, sydd wedi’u creu gan y Comisiwn Coedwigaeth, yn rhoi cyfle i ymwelwyr ddarganfod golygfeydd amrywiol tirluniau’r goedwig, rhostir agored, afonydd, llyn hardd, yn ogystal â’i fywyd gwyllt a’i hanes hynafol.

Mae’r Goedwig wedi bod yn lleoliad gwaith cadwraeth ac ymchwil sylweddol ers 1992.  Mae ei lleoliad tawel a heddychlon yn golygu bod nifer o rywogaethau prin yn gallu ffynnu yno yn awr.  Mae poblogaeth y grugieir duon prin wedi cynyddu 88%, ond mae gweld wiwer goch yn ddigwyddiad i’w ddathlu, oherwydd dywedir mai dim ond un wiwer a geir ar gyfer pob 3 i 4 hectar.

I weld rhai o’r golygfeydd gorau, ewch at Gofeb Pincyn Llys, a godwyd gan yr Arglwydd Bogot o Lanfwrog ym 1830, sydd â golygfeydd gwych i’r dwyrain oddi yma ar draws Dyffryn Clwyd; safle picnic Boncyn Foel Bach gyda golygfeydd gwych ar draws Bryniau Clwyd a Mynyddoedd y Berwyn; neu Faes Parcio Bod Petrual - un o’r mannau gorau i weld gwiwerod coch.

Mae cuddfannau adar Bywyd Gwyllt Bontuchel a Foel Frech yn safleoedd gwych i wylio pathewod a throchwyr neu, os ydych yn lwcus iawn, y rugiar ddu prin ar ddiwedd mis Ebrill a dechrau mis Mai.

Uchafbwyntiau

TVWstock - 7 ar Bromenâd Llandudno

TVWstock - 7 ar Bromenâd Llandudno

Ychwanegu TVWstock - 7 ar Bromenâd Llandudno i'ch Taith

Dewch i gael penwythnos Gŵyl y Banc hyfryd ym mis Awst yn ‘TVWstock - 7’ Gŵyl…

Taith MG yr Wyddfa o Landudno

Taith MG yr Wyddfa o Landudno

Ychwanegu Taith MG yr Wyddfa o Landudno i'ch Taith

Bydd hyd at 200 o geir MG yn gorymdeithio ar Bromenâd Llandudno o 8.15am tan tua 10…

Gŵyl Criced Morgannwg yng Nghlwb Criced Bae Colwyn

Gŵyl Criced Morgannwg yng Nghlwb Criced Bae Colwyn

Ychwanegu Gŵyl Criced Morgannwg yng Nghlwb Criced Bae Colwyn i'ch Taith

Yn yr ŵyl eleni, bydd CCS Morgannwg yn croesawu CCS Sir Gaerhirfryn mewn gêm 4…

Cerdded ar Dân ym Mhorth Eirias, Bae Colwyn

Cerdded ar Dân ym Mhorth Eirias, Bae Colwyn

Ychwanegu Cerdded ar Dân ym Mhorth Eirias, Bae Colwyn i'ch Taith

Ymunwch â ni wrth i ni deimlo’r fflamau a cherdded yn droednoeth dros wely o farwor…

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.

Get ready for your visit to Hiraethog...

Download Our Guide

Plan your trip here