To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Lleoedd i ymweld â nhw yn Hiraethog

Lleoedd i ymweld â nhw yn Hiraethog

Coedwig Clocaenog

Yr Ardal

Yn Hiraethog cewch y gorau o’r ddau fyd, a bod mor ddiog neu egnïol ag y dymunwch – beth bynnag y byddwch yn dewis ei wneud, bydd y tirlun gwyllt a hynafol a phentrefi Hiraethog yn lleoliad ysbrydoledig i chi ymlacio.

Gallwch archwilio’r ardal wledig hardd a chanfod pentrefi tawel gyda hanesion diddorol i’w hadrodd, blasu’r croeso Cymreig lleol mewn tafarn wledig neu gael te prynhawn Cymreig, neu wylio’r bywyd gwyllt ar y rhosydd neu yng Nghoedwig Clocaenog neu hyd yn oed roi cynnig ar bysgota â phlu yn Llyn Aled.  Neu, os ydych yn chwilio am rywbeth mwy egnïol, beth am hwylio, bordhwylio neu ganwio neu fynd ar eich beic a dilyn un o’r llwybrau beicio niferus o amgylch Llyn Brenig; neu rasio lawr mynydd yn Foel Gasnach - un o’r llwybrau beicio mynydd mwyaf heriol y gallwch eu gwneud; cerdded ar hyd Llwybr Alwen neu ddilyn un o’r llwybrau sy’n dechrau yng Nghanolfan Ymwelwyr Llyn Brenig; neu hyd yn oed rhoi cynnig ar gartio yng Nglan y Gors? Mae dewisiadau di-rif ar gael i chi.

Uchafbwyntiau

GYG Karting

Cartio GYG

Ychwanegu Cartio GYG i'ch Taith

Mae GYG yn Gylchdaith Cartio 1100m, un o'r cylchedau cartio mwyaf yn y DU. Mynediad…

Fishing at Llyn Aled

Pysgota yn Llyn Aled

Ychwanegu Pysgota yn Llyn Aled i'ch Taith

Mae Llyn Aled yng nghanol rhostiroedd uchel Hiraethog. Mae’r safle anial, ond hyfryd…

Her Hiraethog

Her Hiraethog

Ychwanegu Her Hiraethog i'ch Taith

Allech chi gwblhau Her Hiraethog

Clocaenog Forest, Conwy

Coedwig Clocaenog

Ychwanegu Coedwig Clocaenog i'ch Taith

Mae Coedwig Clocaenog yng nghanol Mynydd Hiraethog ac mae’n ardal 6000 hectar (15000…

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.

Get ready for your visit to Hiraethog...

Download Our Guide

Plan your trip here