To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Zip World Fforest

Ychwanegu Zip World Fforest i'ch Taith

Parc Antur / Chwarae

Zip World Fforest

Address/Location

Zip World
Llanrwst Road
Betws-y-Coed
Conwy
LL24 0HA

Contact

Ffôn: 01248 601444

Mae Zip World Fforest ger Betws-y-Coed yn cynnig lleoliad coetir delfrydol ar gyfer eich holl nodau anturiaethus.  Cewch fwynhau siwrnai drwy ganopi’r coed i gadw anturiaethwyr bach yn brysur.
Gwibio’n uchel drwy dopiau’r coed - Zip Safari
Mae Zip Safari yn siwrnai drwy ganopi’r coed ar 23 o wifrau zip a 6 elfen arall o gyrsiau rhaffau (e.e. pontydd rhaffau) mewn coedwig syfrdanol 60 troedfedd i fyny yn y coed. 
Yr unig Reid Alpaidd o’i fath sy’n gweithredu yn y DU - Fforest Coaster
Mae Fforest Coaster yn seiliedig ar y tobogan traddodiadol sy’n rhedeg ar reiliau, sy’n cynnig profiad bob tywydd drwy’r flwyddyn drwy ganol y coetir. 
Siglen anferth 5 sedd uchaf Ewrop - Skyride
Bydd Siglen Anferth 5 sedd uchaf Ewrop a’r cyntaf o’i fath yn eich codi dros 80 troedfedd i’r awyr.  Bydd aelod mwyaf dewr eich grŵp yn rhyddhau’r siglen a chewch brofi gwefr y Skyride!
Gwifren zip a chwrs antur ar gyfer anturiaethwyr ifanc - Tree Hoppers
Gwifren zip anhygoel a chwrs antur sy’n cynnwys trawstiau cydbwysedd, gwifrau zip a phontydd rhaffau i blant rhwng 5 a 12 oed.  
Bownsio ac archwilio’n uchel yn y coed – Rhwydi Treetop
Cewch weld golygfa newydd o’r byd. Cyfle i ryddhau’r Tarzan ynoch chi, bownsio’n rhydd ac archwilio canopi’r coed.   Mae Rhwydi Treetop yn hwyl i’r teulu oll, o 3 oed a hŷn ond mae'r un mor addas i grwpiau, ffrindiau a phartïon. 
PWYSIG:
Mae cyfyngiadau’n berthnasol i’r holl anturiaethau, ewch i’r wefan i gael y manylion llawn: www.zipworld.co.uk/restrictions/
I weld y Telerau ac Amodau, ewch i: www.zipworld.co.uk/contact/terms-and-conditions/

Opening Times

Agored dros y Nadolig
Agored dros y Flwyddyn Newydd
Open All Year (1 Ion 2019 - 31 Rhag 2019)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Llun10:0017:00*
Dydd Mawrth10:0017:00*
Dydd Mercher10:0017:00*
Dydd Iau10:0017:00*
Dydd Gwener10:0017:00*
Dydd Sadwrn10:0017:00*
Dydd Sul10:0017:00*

* Ar gau dydd Mawrth a dydd Iau rhwng Tachwedd a Chwefror.
Cynghorir archebu gryf.
Gall amseroedd sesiynau amrywio, edrychwch ar y wefan.

Dates and times marked with a '*' are provisional and may be subject to change

Prisiau

Tocyn  MathTocyn Tariff
Plummet 2 (1 person)£15.00 oedolyn
Plummet 2 (2 people)£20.00 dau o bobl
Plummet 2 (Adult and child tandem drop)£20.00 dau o bobl
Skyride£10.00 unrhyw un
Tree Hoppers£18.00 unrhyw un
Treetop nets£20.00 oedolyn
Treetop nets£13.00 plentyn
Zip Safari£40.00 unrhyw un

Cyfradd y Grŵp ar gyfer 16 neu fwy - gostyngiad o 10%

Beth sydd Gerllaw

 1. St Michael's Old Church, Betws y Coed

  St Michael's Old Church

  Ychwanegu St Michael's Old Church i'ch Taith

  Adeiladwyd yr eglwys yn y 14eg Ganrif a hwn yw’r adeilad hynaf ym Metws-y-coed. Mae…

  0.62 milltir i ffwrdd
 2. Conwy Valley Railway Shop and Museum Betws-y-Coed

  Conwy Valley Railway Museum

  Ychwanegu Conwy Valley Railway Museum i'ch Taith

  Fun for all the family.

  0.73 milltir i ffwrdd
 3. Galeri Betws-y-Coed

  Galeri Betws-y-Coed

  Ychwanegu Galeri Betws-y-Coed i'ch Taith

  Oriel gelf yng Ngogledd Cymru sy’n arddangos gwaith gan artistiaid Cymreig blaenllaw ac…

  0.94 milltir i ffwrdd
 1. Gwydir Uchaf Chapel, Llanrwst

  Gwydir Uchaf Chapel

  Ychwanegu Gwydir Uchaf Chapel i'ch Taith

  A simple stone-built chapel built in 1673, noted for its fine painted ceiling.

  2.23 milltir i ffwrdd
 2. Gwydir Castle Llanrwst

  Castell Gwydir

  Ychwanegu Castell Gwydir i'ch Taith

  Mae Castell Gwydir wedi’i leoli ym mhrydferthwch Dyffryn Conwy mewn gardd 10 erw,…

  2.36 milltir i ffwrdd
 3. Rhaeadr Conwy

  Rhaeadr Conwy

  Ychwanegu Rhaeadr Conwy i'ch Taith

  Teithiau trwy 9.5 erw o goedwig gynhenid at raeadr drawiadol Conwy. Mynediad ar hyd tir…

  2.43 milltir i ffwrdd
 4. Y Rhaeadr Ewynnol

  Y Rhaeadr Ewynnol

  Ychwanegu Y Rhaeadr Ewynnol i'ch Taith

  Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol.

  2.48 milltir i ffwrdd
 5. Capel Gwydir - Eglwys Sant Grwst

  Eglwys Sant Grwst

  Ychwanegu Eglwys Sant Grwst i'ch Taith

  2.65 milltir i ffwrdd
 6. Coedwig Gwydyr

  Coedwig Gwydyr

  Ychwanegu Coedwig Gwydyr i'ch Taith

  Mae Parc Coedwig Gwydyr, coedwig o lynnoedd a mynyddoedd yng nghalon Eryri, yn gartref i…

  2.66 milltir i ffwrdd
 7. Ty Hyll / The Ugly House

  Ty Hyll / The Ugly House

  Ychwanegu Ty Hyll / The Ugly House i'ch Taith

  Mae Tŷ Hyll wirioneddol yn eithaf hardd, ond ei enw yw’r Tŷ Hyll

  2.99 milltir i ffwrdd
 8. Melin Wlân Trefriw

  Melin Wlân Trefriw

  Ychwanegu Melin Wlân Trefriw i'ch Taith

  Mae’r felin yn defnyddio dŵr o lyn Crafnant a llyn Geirionnydd gerllaw i gynhyrchu trydan…

  3.83 milltir i ffwrdd
 9. Tŷ Mawr Wybrnant

  Tŷ Mawr Wybrnant

  Ychwanegu Tŷ Mawr Wybrnant i'ch Taith

  Dewch i ddysgu am yr Esgob William Morgan, y gŵr a gyfieithodd y Beibl i’r Gymraeg.

  3.96 milltir i ffwrdd
 10. Castell Dolwyddelan

  Dolwyddelan Castle

  Ychwanegu Dolwyddelan Castle i'ch Taith

  Eiddo yng ngofal Cadw.

  5.72 milltir i ffwrdd
 11. Llyn Aled, Conwy

  Llyn Aled

  Ychwanegu Llyn Aled i'ch Taith

  Mae llyn dwfn naturiol Llyn Aled yng nghanol rhostiroedd uchel Hiraethog. Mae’n safle…

  7.21 milltir i ffwrdd
 12. The Sir Henry Jones Museum Llangernyw

  Amgueddfa Syr Henry Jones

  Ychwanegu Amgueddfa Syr Henry Jones i'ch Taith

  Amgueddfa ryfeddol o fywyd gwledig Cymru ym mwthyn gweithiwr o’r 19eg ganrif ac sy’n…

  7.34 milltir i ffwrdd
Previous Next

Chwilio Beth sydd Gerllaw

Math o Gynnyrch
O fewn milltir

Chwilio Eto?

Math:
Ardal:
Allweddair:

Chwilio Eto?

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.

Get ready for your visit to Hiraethog...

Download Our Guide

Plan your trip here