To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Lleoedd i ymweld â nhw yn Hiraethog

Lleoedd i ymweld â nhw yn Hiraethog

Llyn Aled

Pysgota

Yn baradwys i bysgotwyr, mae gan Hiraethog leoedd bendigedig i bysgota yng Ngogledd Cymru – dyfroedd clir a thawel sydd wedi’u hamgylchynu gan olygfeydd aruthrol, a rhai o’r lleoliadau pysgota a physgota bras yn y wlad.

O faeau cysgodol Llyn Alwen, sy’n llawn brithyll, penhwyaid, cochiaid a physgod garw sydd i’w canfod yn nyfroedd mawnaidd Llyn Aled yn uchel ar y rhostir; i’r dyfroedd pencampwriaethau pysgota â phlu yn Llyn Brenig, sy’n gartref i tua 36,000 o frithyll seithliw a Phencampwriaeth y Byd  Pysgota â Phluen a Dragonfly Fisheries, sef pysgodfa breifat  sydd wedi’i hamgylchynu gan 2.45 acer o dir wedi’i dirlunio – lle gwych i bysgota am frithyll ac mae ar agor drwy’r flwyddyn i bysgotwyr.

Gallwch brynu trwyddedau pysgota yng Nghanolfan Ymwelwyr Llyn Brenig.  Gallwch hefyd brynu abwyd ac offer pysgota yma ac mewn nifer o siopau offer pysgota yn yr ardal.

I gael cyngor pellach ar bysgota yng Nghymru, edrychwch ar wefan Pysgota Croeso Cymru.

Uchafbwyntiau

Venue Cymru

Peter Pan - Yr antur pantomeim teuluol herfeiddiol yn Venue Cymru

Ychwanegu Peter Pan - Yr antur pantomeim teuluol herfeiddiol yn Venue Cymru i'ch Taith

Bydd y cynhyrchiad disglair yn dod yn fyw gyda digonedd o gomedi, setiau trawiadol,...

Country Cooks Ty Nant, Ty Nant, Corwen

Country Cooks

Ychwanegu Country Cooks i'ch Taith

Yn ogystal â mwynhau brecwast a chinio cartref o gynnyrch lleol ac yn cynnwys salad...

Fishing at Llyn Aled

Pysgota yn Llyn Aled

Ychwanegu Pysgota yn Llyn Aled i'ch Taith

Mae Llyn Aled yng nghanol rhostiroedd uchel Hiraethog. Mae’r safle anial, ond hyfryd...

The Hiraethog Way, Conwy

Llwybr Hiraethog

Ychwanegu Llwybr Hiraethog  i'ch Taith

Mae’r llwybr diddorol a golygfaol hwn yn cysylltu pentrefi Mynydd Hiraethog, sef...

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.

Get ready for your visit to Hiraethog...

Download Our Guide

Plan your trip here