To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Lleoedd i ymweld â nhw yn Hiraethog

Lleoedd i ymweld â nhw yn Hiraethog

Canolfan Ymwelwyr Llyn Brenig

Lleoedd i ymweld â hwy yn Hiraethog

Un o atyniadau mwyaf Hiraethog yn sicr yw golygfeydd bendigedig bryniau Hiraethog.  Gallwch gael golwg agosach ar y tirlun gwyllt a hudolus yng Nghanolfan Ymwelwyr Llyn Brenig – ar lannau llyn hyfryd Llyn Brenig, lle mae cyfleoedd di-rif ar gael i gerdded, beicio, pysgota, hwylio a phob math o chwaraeon dŵr.  Neu, yn Llyn Alwen, gallwch fynd ar ddwy olwyn – neu ddwy droed – ar hyd Llwybr Alwen, sy’n dilyn glannau’r llyn am saith milltir.

Bydd y rhai sy’n hoffi bywyd gwyllt yn mwynhau Coedwig Clocaenog, lle gallwch gael cipolwg ar fywyd gwyllt prin megis gwiwerod coch, y rugiar ddu brin a nifer o rywogaethau gwahanol o loÿnnod byw.  Mae Clocaenog hefyd yn lleoliad gwych ar gyfer beicio, cerdded a mwynhau heddwch a thawelwch.

Mae Amgueddfa Henry Jones yn Llangernyw yn rhoi cipolwg diddorol iawn o fywyd cynnar y diwygiwr addysg o Gymru; neu beth am ddychwelyd i oes aur roc a rôl yn Amgueddfa’r 50au ger tref Dinbych, lle mae cymysgedd o geir, dodrefn a phob math o eitemau amrywiol o’r cyfnod yn cael eu harddangos.

Gwyliwch grefftwyr lleol wrth eu gwaith, a beth am brynu cofrodd hardd o’ch arhosiad yn Hiraethog yn un o’r orielau a stiwdios artistiaid niferus yn yr ardal, yn cynnwys y Glassbloberry - ar gyfer popeth wedi’i wneud o wydr ac Anvil Pottery.

I’r rhai sy’n chwilio am fwy o antur, beth am roi cynnig ar wibgertio awyr agored ym Mharc Glan y Gors cylchffordd bencampwriaeth Brydeinig, a’r gylchffordd gwibgertio fwyaf yng Nghymru?

Mae yna lawer o ddewis ar gael i chi – edrychwch ar ein rhestrau llawn o leoedd y gallwch ymweld â hwy yn Hiraethog.

Uchafbwyntiau

Tough at the Top

Anodd ar y Top

Ychwanegu Anodd ar y Top i'ch Taith

Dyma lwybr sy’n cyfateb i’w enw, mae’n daith anodd 57 cilomedr o hyd sy’n cynnwys…

Country Cooks Ty Nant, Ty Nant, Corwen

Country Cooks

Ychwanegu Country Cooks i'ch Taith

Yn ogystal â mwynhau brecwast a chinio cartref o gynnyrch lleol ac yn cynnwys salad…

Hanner Marathon Conwy

Hanner Marathon Gogledd Cymru, Conwy

Ychwanegu Hanner Marathon Gogledd Cymru, Conwy i'ch Taith

Wedi’i lleoli rhwng y mynyddoedd a'r môr ger Conwy, mae’r ras anhygoel hon yn…

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.

Get ready for your visit to Hiraethog...

Download Our Guide

Plan your trip here