To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Ble i fwyta yn Hiraethog

Ble i fwyta yn Hiraethog

Tafarndai a thafarndai

Lleoedd i ymweld â hwy yn Hiraethog

Un o atyniadau mwyaf Hiraethog yn sicr yw golygfeydd bendigedig bryniau Hiraethog.  Gallwch gael golwg agosach ar y tirlun gwyllt a hudolus yng Nghanolfan Ymwelwyr Llyn Brenig – ar lannau llyn hyfryd Llyn Brenig, lle mae cyfleoedd di-rif ar gael i gerdded, beicio, pysgota, hwylio a phob math o chwaraeon dŵr.  Neu, yn Llyn Alwen, gallwch fynd ar ddwy olwyn – neu ddwy droed – ar hyd Llwybr Alwen, sy’n dilyn glannau’r llyn am saith milltir.

Bydd y rhai sy’n hoffi bywyd gwyllt yn mwynhau Coedwig Clocaenog, lle gallwch gael cipolwg ar fywyd gwyllt prin megis gwiwerod coch, y rugiar ddu brin a nifer o rywogaethau gwahanol o loÿnnod byw.  Mae Clocaenog hefyd yn lleoliad gwych ar gyfer beicio, cerdded a mwynhau heddwch a thawelwch.

Mae Amgueddfa Henry Jones yn Llangernyw yn rhoi cipolwg diddorol iawn o fywyd cynnar y diwygiwr addysg o Gymru; neu beth am ddychwelyd i oes aur roc a rôl yn Amgueddfa’r 50au ger tref Dinbych, lle mae cymysgedd o geir, dodrefn a phob math o eitemau amrywiol o’r cyfnod yn cael eu harddangos.

Gwyliwch grefftwyr lleol wrth eu gwaith, a beth am brynu cofrodd hardd o’ch arhosiad yn Hiraethog yn un o’r orielau a stiwdios artistiaid niferus yn yr ardal, yn cynnwys y Glassbloberry - ar gyfer popeth wedi’i wneud o wydr ac Anvil Pottery.

I’r rhai sy’n chwilio am fwy o antur, beth am roi cynnig ar wibgertio awyr agored ym Mharc Glan y Gors cylchffordd bencampwriaeth Brydeinig, a’r gylchffordd gwibgertio fwyaf yng Nghymru?

Mae yna lawer o ddewis ar gael i chi – edrychwch ar ein rhestrau llawn o leoedd y gallwch ymweld â hwy yn Hiraethog.

Uchafbwyntiau

The Hiraethog Way, Conwy

Llwybr Hiraethog

Ychwanegu Llwybr Hiraethog  i'ch Taith

Mae’r llwybr diddorol a golygfaol hwn yn cysylltu pentrefi Mynydd Hiraethog, sef…

Her Hiraethog

Her Hiraethog

Ychwanegu Her Hiraethog i'ch Taith

Allech chi gwblhau Her Hiraethog

Halloween Drive In at Adventure Parc Snowdonia

Gyrru i Mewn ar Galan Gaeaf yn Adventure Parc Snowdonia

Ychwanegu Gyrru i Mewn ar Galan Gaeaf yn Adventure Parc Snowdonia i'ch Taith

Ymunwch â ni am benwythnos o ffilmiau dychrynllyd Calan Gaeaf ar ein sgrin fawr.…

Fishing at Llyn Aled

Pysgota yn Llyn Aled

Ychwanegu Pysgota yn Llyn Aled i'ch Taith

Mae Llyn Aled yng nghanol rhostiroedd uchel Hiraethog. Mae’r safle anial, ond hyfryd…

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.

Get ready for your visit to Hiraethog...

Download Our Guide

Plan your trip here