To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Cronfa Ddŵr a Chanolfan Ymwelwyr Llyn Brenig

Ychwanegu Cronfa Ddŵr a Chanolfan Ymwelwyr Llyn Brenig i'ch Taith

Llyn / Cronfa Ddw^r

Llyn Brenig Reservoir & Visitor Centre

Address/Location

Alwen
Cerrigydrudion
Corwen
Conwy
LL21 9TT

Contact

Ffôn: 01490 420463

Mae Llyn Brenig yng nghanol rhostiroedd Mynydd Hiraethog ac yn ganolfan ar gyfer gweithgareddau awyr agored, yn cynnwys cerdded, beicio, pysgota a hwylio. Lle hyfryd i fwynhau picnic a golygfeydd o’r tirlun gwledig. Mae rhwydwaith o lwybrau cerdded yn croesi’r ardal a cheir nifer o lwybrau beicio a cherdded sydd wedi’u harwyddo. Yn y Ganolfan Ymwelwyr mae yna gyfleusterau megis caffi, trwyddedau pysgota a llogi beiciau, ac ardal chwarae i blant.

Beth sydd Gerllaw

 1. The Lake and a Bit

  Y Llyn a Mwy

  Ychwanegu Y Llyn a Mwy i'ch Taith

  Gan ddechrau a gorffen ger Canolfan Ymwelwyr Llyn Brenig, mae’r llwybr beicio mynydd hwn...

  0.06 milltir i ffwrdd
 2. Walking in Conwy

  Llwybr Archaeolegol – Taith trwy Amser – Llwybr Hir

  Ychwanegu Llwybr Archaeolegol – Taith trwy Amser – Llwybr Hir i'ch Taith

  Dau lwybr o amgylch Llyn Brenig sy’n arwain y cerddwr heibio rhai o nodweddion mwyaf...

  0.2 milltir i ffwrdd
 3. Llyn Brenig Sailing Club

  Llyn Brenig Sailing Club

  Ychwanegu Llyn Brenig Sailing Club i'ch Taith

  0.26 milltir i ffwrdd
 4. Fishing in North Wales

  Pysgota yn Llyn Brenig

  Ychwanegu Pysgota yn Llyn Brenig i'ch Taith

  Mae Llyn Brenig yn adnabyddus am ei harddwch a’i ddewis eang o weithgareddau awyr agored,...

  1.16 milltir i ffwrdd
 1. Alwen Reservoir, Cerrigydrudion, Conwy

  Cronfa Ddŵr Alwen

  Ychwanegu Cronfa Ddŵr Alwen i'ch Taith

  Mae’r gronfa ddŵr hon dros 900 acer o faint a hi yw’r fwyaf yng Nghymru. Gyda tua 14...

  1.22 milltir i ffwrdd
 2. Walking in Conwy

  Llwybr Archaeolegol Brenig - Taith trwy Amser – Llwybr Byr

  Ychwanegu Llwybr Archaeolegol Brenig - Taith trwy Amser – Llwybr Byr i'ch Taith

  Y byrraf o’r ddau lwybr, ychydig gannoedd o fetrau o hyd yn unig, yn cyflwyno rhai o...

  1.22 milltir i ffwrdd
 3. The Alwen Trail

  Llwybr Alwen

  Ychwanegu Llwybr Alwen i'ch Taith

  Taith gron, hawdd ei dilyn, sydd wedi’i harwyddo, o amgylch Cronfa Ddŵr Alwen, tua 7.5...

  1.22 milltir i ffwrdd
 4. The Brenig Trail

  Llwybr Brenig

  Ychwanegu Llwybr Brenig i'ch Taith

  Mae Llwybr Brenig yn mynd o amgylch Llyn Brenig ac mae’n addas ar gyfer teuluoedd sydd am...

  1.22 milltir i ffwrdd
 5. Fishing at Alwen Reservoir

  Pysgota yng Nghronfa Ddŵr Alwen

  Ychwanegu Pysgota yng Nghronfa Ddŵr Alwen i'ch Taith

  Ddŵr Alwen yn lleoliad heddychlon gyda nifer o lannau cysgodol, coediog. Mae’r dyfroedd...

  1.22 milltir i ffwrdd
 6. Biking in Conwy

  Llwybr o Amgylch y Llyn

  Ychwanegu Llwybr o Amgylch y Llyn i'ch Taith

  Cylchdaith tua 20 cilomedr o hyd yn bennaf ar hyd lonydd gwledig, ond mae rhai darnau ar...

  1.22 milltir i ffwrdd
 7. Alwen Water Ski Training Centre

  Alwen Water Ski Training Centre

  Ychwanegu Alwen Water Ski Training Centre i'ch Taith

  1.25 milltir i ffwrdd
 8. Pentrellyncymer Outdoor Education Centre

  Pentrellyncymer Outdoor Education Centre

  Ychwanegu Pentrellyncymer Outdoor Education Centre i'ch Taith

  1.47 milltir i ffwrdd
 9. Fishing at Llyn Aled

  Pysgota yn Llyn Aled

  Ychwanegu Pysgota yn Llyn Aled i'ch Taith

  Mae Llyn Aled yng nghanol rhostiroedd uchel Hiraethog. Mae’r safle anial, ond hyfryd hwn...

  3.33 milltir i ffwrdd
 10. Llyn Aled, Conwy

  Llyn Aled

  Ychwanegu Llyn Aled i'ch Taith

  Mae llyn dwfn naturiol Llyn Aled yng nghanol rhostiroedd uchel Hiraethog. Mae’n safle...

  3.46 milltir i ffwrdd
 11. The Two Lake Tour

  Taith y Ddau Lyn

  Ychwanegu Taith y Ddau Lyn i'ch Taith

  Mae’r daith feicio hon (49cilomedr, dringo 943m) yn mynd o bentref Llanfihangel Glyn...

  3.58 milltir i ffwrdd
 12. GYG Karting

  Cartio GYG

  Ychwanegu Cartio GYG i'ch Taith

  Mae GYG yn Gylchdaith Cartio 1100m, un o'r cylchedau cartio mwyaf yn y DU.
  Mynediad a...

  3.74 milltir i ffwrdd
Previous Next

Chwilio Beth sydd Gerllaw

Math o Gynnyrch
O fewn milltir

Chwilio Eto?

Math:
Ardal:
Allweddair:

Chwilio Eto?

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.

Get ready for your visit to Hiraethog...

Download Our Guide

Plan your trip here