To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Coedwig Gwydyr

Ychwanegu Coedwig Gwydyr i'ch Taith

Coedwig

Coedwig Gwydyr

Address/Location

Holyhead Road
Betws Y Coed
Conwy
LL24 0AA

Contact

Ffôn: 0300 068 0300

Mae Parc Coedwig Gwydyr, coedwig o lynnoedd a mynyddoedd yng nghalon Eryri, yn gartref i ystod eang o weithgareddau, yn ogystal â bywyd adar a bywyd gwyllt arall. Mae traciau, hen lwybrau’r mwyngloddwyr, llwybrau seiclo a theithiau cerdded sefydlog trwy’r goedwig yn gwneud y goedwig hon yn bleser i’w harchwilio ar droed, ar ddwy olwyn neu ar gefn ceffyl.

Beth sydd Gerllaw

  1. Y Rhaeadr Ewynnol

    Y Rhaeadr Ewynnol

    Ychwanegu Y Rhaeadr Ewynnol i'ch Taith

    Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol.

    0.22 milltir i ffwrdd
  2. Ty Hyll / The Ugly House

    Ty Hyll / The Ugly House

    Ychwanegu Ty Hyll / The Ugly House i'ch Taith

    Mae Tŷ Hyll wirioneddol yn eithaf hardd, ond ei enw yw’r Tŷ Hyll

    0.33 milltir i ffwrdd
  3. Galeri Betws-y-Coed

    Galeri Betws-y-Coed

    Ychwanegu Galeri Betws-y-Coed i'ch Taith

    Oriel gelf yng Ngogledd Cymru sy’n arddangos gwaith gan artistiaid Cymreig blaenllaw ac…

    1.89 milltir i ffwrdd
  4. Conwy Valley Railway Shop and Museum Betws-y-Coed

    Conwy Valley Railway Museum

    Ychwanegu Conwy Valley Railway Museum i'ch Taith

    Fun for all the family.

    2.19 milltir i ffwrdd
  1. St Michael's Old Church, Betws y Coed

    St Michael's Old Church

    Ychwanegu St Michael's Old Church i'ch Taith

    Adeiladwyd yr eglwys yn y 14eg Ganrif a hwn yw’r adeilad hynaf ym Metws-y-coed. Mae…

    2.24 milltir i ffwrdd
  2. Zip World Fforest

    Zip World Fforest

    Ychwanegu Zip World Fforest i'ch Taith

    Mae Zip World Fforest, ger Betws-y-coed yn leoliad coetir eidylig ar gyfer eich holl…

    2.66 milltir i ffwrdd
  3. Gwydir Uchaf Chapel, Llanrwst

    Gwydir Uchaf Chapel

    Ychwanegu Gwydir Uchaf Chapel i'ch Taith

    A simple stone-built chapel built in 1673, noted for its fine painted ceiling.

    2.98 milltir i ffwrdd
  4. Gwydir Castle Llanrwst

    Castell Gwydir

    Ychwanegu Castell Gwydir i'ch Taith

    Mae Castell Gwydir wedi’i leoli ym mhrydferthwch Dyffryn Conwy mewn gardd 10 erw,…

    3.01 milltir i ffwrdd
  5. Tŷ Mawr Wybrnant

    Tŷ Mawr Wybrnant

    Ychwanegu Tŷ Mawr Wybrnant i'ch Taith

    Dewch i ddysgu am yr Esgob William Morgan, y gŵr a gyfieithodd y Beibl i’r Gymraeg.

    3.27 milltir i ffwrdd
  6. Capel Gwydir - Eglwys Sant Grwst

    Eglwys Sant Grwst

    Ychwanegu Eglwys Sant Grwst i'ch Taith

    3.38 milltir i ffwrdd
  7. Melin Wlân Trefriw

    Melin Wlân Trefriw

    Ychwanegu Melin Wlân Trefriw i'ch Taith

    Mae’r felin yn defnyddio dŵr o lyn Crafnant a llyn Geirionnydd gerllaw i gynhyrchu trydan…

    3.65 milltir i ffwrdd
  8. Castell Dolwyddelan

    Dolwyddelan Castle

    Ychwanegu Dolwyddelan Castle i'ch Taith

    Eiddo yng ngofal Cadw.

    3.84 milltir i ffwrdd
  9. Rhaeadr Conwy

    Rhaeadr Conwy

    Ychwanegu Rhaeadr Conwy i'ch Taith

    Teithiau trwy 9.5 erw o goedwig gynhenid at raeadr drawiadol Conwy. Mynediad ar hyd tir…

    3.94 milltir i ffwrdd
  10. The Sir Henry Jones Museum Llangernyw

    Amgueddfa Syr Henry Jones

    Ychwanegu Amgueddfa Syr Henry Jones i'ch Taith

    Amgueddfa ryfeddol o fywyd gwledig Cymru ym mwthyn gweithiwr o’r 19eg ganrif ac sy’n…

    9.11 milltir i ffwrdd
  11. Conwy Water Gardens and Dutch Pancake House

    Gerddi Dŵr Conwy a’r Tŷ Crempog Iseldiraidd

    Ychwanegu Gerddi Dŵr Conwy a’r Tŷ Crempog Iseldiraidd  i'ch Taith

    Mae Gerddi Dŵr Conwy yn ardal hardd Dyffryn Conwy ar gyrion Parc Cenedlaethol Eryri.…

    9.29 milltir i ffwrdd
Previous Next

Chwilio Beth sydd Gerllaw

Math o Gynnyrch
O fewn milltir

Chwilio Eto?

Math:
Ardal:
Allweddair:

Chwilio Eto?

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.

Get ready for your visit to Hiraethog...

Download Our Guide

Plan your trip here