To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Things to do in Hiraethog

Things to do in Hiraethog

Walking trails

Cerdded yng Ngogledd Cymru

Cerdded yw un o’r ffyrdd gorau o ymlacio yn yr awyr agored a gweld golygfeydd gwych ar hyd y ffordd.  Mae yna lwybrau i gerddwyr o bob gallu yn Hiraethog, gyda dewis eang o lwybrau gydag arwyddion o bob hyd a lefel ar gael - a llawer o olygfeydd bendigedig hefyd. 

Mae Llwybr Hiraethog yn cysylltu pentrefi Pentrefoelas, Cerrigydrudion, Llanfihangel Glyn Myfyr a Llanrhaeadr ar hyd llwybrau cyhoeddus, lonydd tawel a ffyrdd gwledig - ffordd wych i archwilio’r ardal naturiol a hardd hon.

Mae llwybrau byrrach megis Llwybr Alwen, sy’n cynnwys chwe phanel deongliadol sy’n esbonio hanes, diwylliant a chwedlau lleol Llyn Alwen a’r dewis eang o lwybrau o hyd gwahanol yn Llyn Brenig gerllaw, yn berffaith ar gyfer teithiau cerdded i’r teulu, ac sy’n darparu rhywbeth newydd a gwahanol yn ystod pob tymor o’r flwyddyn.  Mae’r Llwybr O Amgylch y Llyn yn Llyn Brenig yn llwybr 9.5 milltir o hyd ond mae’n eich tywys drwy rai o’r rhannau gwledig gorau o amgylch y llyn.  Gallwch ddefnyddio Canolfan Ymwelwyr Llyn Brenig fel man cychwyn cyfleus i chi ddechrau a gorffen eich taith, gyda phaned o de haeddiannol yn y caffi.

Mae yna nifer o lwybrau cerdded hir sy’n rhedeg drwy Fynydd Hiraethog.  Mae Llwybr Clwyd yn dilyn llwybr cylchog 122 milltir o hyd o Brestatyn; mae’r Llwybr Sistersaidd yn cysylltu nifer o’r Abatai Sistersaidd ar draws Cymru, ac mae Taith Pererin Gogledd Cymru yn mynd drwy bentrefi Llansannan a Gwytherin ar y ffordd i Abaty Basingwerk ar y ffin â Lloegr i Ynys Enlli ar arfordir gorllewinol Cymru.

I gael rhestr lawn o deithiau cerdded yn ardal Hiraethog, edrychwch ar ein rhestrau.

Uchafbwyntiau

Siop Bys a Bawd

Bys a Bawd

Hen siop ar stryd fawr Llanrwst. Siop lyfrau Cymraeg, hefyd yn cadw llyfrau Saesneg...

Gardd Bodnant

Teithiau Cerdded Adar yng Ngardd Bodnant

Ychwanegu Teithiau Cerdded Adar yng Ngardd Bodnant i'ch Taith

Dewch i wybod am adar Gardd Bodant ar daith gerdded wedi’i thywys gan arbenigwr...

The Crown Inn, Llanfihangel Glyn Myfyr

The Crown Inn

Ychwanegu The Crown Inn i'ch Taith

Mae hwn yn Dafarn Porthmyn Cymreig hanesyddol, sy’n swatio wrth ymyl pentref cysglyd...

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.

Get ready for your visit to Hiraethog...

Download Our Guide

Plan your trip here