To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Pethau i'w gwneud yn Hiraethog

Pethau i'w gwneud yn Hiraethog

Cerdded

Cerdded yng Ngogledd Cymru

Cerdded yw un o’r ffyrdd gorau o ymlacio yn yr awyr agored a gweld golygfeydd gwych ar hyd y ffordd.  Mae yna lwybrau i gerddwyr o bob gallu yn Hiraethog, gyda dewis eang o lwybrau gydag arwyddion o bob hyd a lefel ar gael - a llawer o olygfeydd bendigedig hefyd. 

Mae Llwybr Hiraethog yn cysylltu pentrefi Pentrefoelas, Cerrigydrudion, Llanfihangel Glyn Myfyr a Llanrhaeadr ar hyd llwybrau cyhoeddus, lonydd tawel a ffyrdd gwledig - ffordd wych i archwilio’r ardal naturiol a hardd hon.

Mae llwybrau byrrach megis Llwybr Alwen, sy’n cynnwys chwe phanel deongliadol sy’n esbonio hanes, diwylliant a chwedlau lleol Llyn Alwen a’r dewis eang o lwybrau o hyd gwahanol yn Llyn Brenig gerllaw, yn berffaith ar gyfer teithiau cerdded i’r teulu, ac sy’n darparu rhywbeth newydd a gwahanol yn ystod pob tymor o’r flwyddyn.  Mae’r Llwybr O Amgylch y Llyn yn Llyn Brenig yn llwybr 9.5 milltir o hyd ond mae’n eich tywys drwy rai o’r rhannau gwledig gorau o amgylch y llyn.  Gallwch ddefnyddio Canolfan Ymwelwyr Llyn Brenig fel man cychwyn cyfleus i chi ddechrau a gorffen eich taith, gyda phaned o de haeddiannol yn y caffi.

Mae yna nifer o lwybrau cerdded hir sy’n rhedeg drwy Fynydd Hiraethog.  Mae Llwybr Clwyd yn dilyn llwybr cylchog 122 milltir o hyd o Brestatyn; mae’r Llwybr Sistersaidd yn cysylltu nifer o’r Abatai Sistersaidd ar draws Cymru, ac mae Taith Pererin Gogledd Cymru yn mynd drwy bentrefi Llansannan a Gwytherin ar y ffordd i Abaty Basingwerk ar y ffin â Lloegr i Ynys Enlli ar arfordir gorllewinol Cymru.

I gael rhestr lawn o deithiau cerdded yn ardal Hiraethog, edrychwch ar ein rhestrau.

Uchafbwyntiau

Cyngerdd Gala Ymchwil Canser Gogledd Orllewin, Llandudno

Cyngerdd Gala Ymchwil Canser Gogledd Orllewin, Llandudno

Ychwanegu Cyngerdd Gala Ymchwil Canser Gogledd Orllewin, Llandudno i'ch Taith

Mae Pwyllgor Ymchwil Canser Gogledd Orllewin Llanfairfechan, Aber a Bangor yn dathlu…

Tough at the Top

Anodd ar y Top

Ychwanegu Anodd ar y Top i'ch Taith

Dyma lwybr sy’n cyfateb i’w enw, mae’n daith anodd 57 cilomedr o hyd sy’n cynnwys…

Her Hiraethog

Her Hiraethog

Ychwanegu Her Hiraethog i'ch Taith

Allech chi gwblhau Her Hiraethog

Country Cooks Ty Nant, Ty Nant, Corwen

Country Cooks

Ychwanegu Country Cooks i'ch Taith

Yn ogystal â mwynhau brecwast a chinio cartref o gynnyrch lleol ac yn cynnwys salad…

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.

Get ready for your visit to Hiraethog...

Download Our Guide

Plan your trip here