To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Canolfan Genedlaethol Cadw Gwenyn Cymru

Ychwanegu Canolfan Genedlaethol Cadw Gwenyn Cymru i'ch Taith

Casgliad Anifeiliaid

National Beekeeping Centre Wales

Address/Location

Bodnant Welsh Food
Furnace Farm
Tal Y Cafn
Conwy
LL28 5RP

Contact

Ffôn: 01492 651106

Mae Canolfan Genedlaethol Cadw Gwenyn Cymru yn achosi gwefr o gyffro yng Ngogledd Cymru.
Wedi'i leoli Nghanolfan Fwyd Cymreig gwych yn Nyffryn Conwy mae ein canolfan ymwelwyr yn cynnig cipolwg diddorol i fyd gwenyn a chadw gwenyn.

Gall Ymwelwyr:
• Ddod i Gwrdd â'r Gwenyn! Gwisgo’r holl gyfarpar cadw gwenyn er mwyn cwrdd â’r Gwenyn! (Ebrill - Medi).
• Gwyliwch ein gwe-gamera yn fyw. Gwyliwch ein Gwenyn wrth eu gwaith yn ein canolfan ryngweithiol i ymwelwyr.
• Prynwch fêl lleol, sebon, canhwyllau lleol a nwyddau sy'n gysylltiedig â gwenyn ac offer cadw gwenyn o'n siop.
• Archebwch le ar un o'n cyrsiau ar gadw gwenyn neu weithdai crefft

Helpwch Ni i Helpu’r Gwenyn:

• Helpwch i’n cefnogi ni a’n gwaith drwy ymaelodi. Am gyn lleied â £2.00 y mis gall aelodau wneud gwahaniaeth gwirioneddol. Fel sefydliad nid-er-elw, caiff pob ceiniog y byddwn yn ei gynhyrchu ei ail-fuddsoddi er budd y gwenyn, ac rydym yn dibynnu ar haelioni cefnogwyr i barhau i godi ymwybyddiaeth a chymryd camau ymarferol i helpu'r gwenyn.

Rydym wedi’n lleoli 10 munud o’r A55 a dim ond ychydig funudau yn fwy o orsaf reilffordd Cyffordd Llandudno a'r rhwydwaith rheilffordd cenedlaethol. Mae Bwyd Cymru Bodnant yn cynnig ystod o atyniadau, felly beth am dreulio’r diwrnod yno?

Opening Times

Opening hours (1 Ion 2019 - 31 Rhag 2019)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Llun
Dydd Mawrth13:0016:00*
Dydd Mercher13:0016:00*
Dydd Iau13:0016:00*
Dydd Gwener13:0016:00*
Dydd Sadwrn10:0016:00*
Dydd Sul11:0016:00*
Gwyliau Cyhoeddus10:0016:00*
Dates and times marked with a '*' are provisional and may be subject to change

Prisiau

Mynediad am ddim i Ganolfan Ymwelwyr.

Beth sydd Gerllaw

 1. Canolfan Planhigion, Anrhegion a Chrefft Bodnant

  Canolfan Planhigion, Anrhegion a Chrefft Bodnant

  Ychwanegu Canolfan Planhigion, Anrhegion a Chrefft Bodnant i'ch Taith

  Ger Gardd enwog, 80 erw Bodnant.

  0.23 milltir i ffwrdd
 2. Bodnant Garden, Tal y Cafn

  Gardd Bodnant

  Ychwanegu Gardd Bodnant i'ch Taith

  Mae Gardd Bodnant ar safle dros 80 erw a dyma un o’r gerddi gorau ym Mhrydain. Yn y…

  0.23 milltir i ffwrdd
 3. Conwy Water Gardens and Dutch Pancake House

  Gerddi Dŵr Conwy a’r Tŷ Crempog Iseldiraidd

  Ychwanegu Gerddi Dŵr Conwy a’r Tŷ Crempog Iseldiraidd i'ch Taith

  Mae Gerddi Dŵr Conwy yn ardal hardd Dyffryn Conwy ar gyrion Parc Cenedlaethol Eryri.…

  2.11 milltir i ffwrdd
 4. Gwarchodfa Natur yr RSPB

  Gwarchodfa Natur yr RSPB

  Ychwanegu Gwarchodfa Natur yr RSPB i'ch Taith

  Ewch yn agosach at natur yn y werddon gwlyptir hwn gerllaw afon Conwy. Taith gerdded…

  3.22 milltir i ffwrdd
 1. Conwy Castle - Cadw, Welsh Government (Crown Copyright)/Cadw, Llywodraeth Cymru (Hawlfraint y Goron)

  Castell Conwy

  Ychwanegu Castell Conwy i'ch Taith

  Wedi’i adeiladu ar gyfer y Brenin Edward I rhwng 1283 a 1287, mae cynllun Meistr James o…

  3.38 milltir i ffwrdd
 2. View of Conwy Suspension Bridge

  Pont Grog a Tholldy Conwy

  Ychwanegu Pont Grog a Tholldy Conwy i'ch Taith

  Cynlluniwyd ac adeiladwyd gan Thomas Telford.

  3.38 milltir i ffwrdd
 3. Conwy Town Walls

  Conwy Town Walls

  Ychwanegu Conwy Town Walls i'ch Taith

  Over 0.75 miles (1.2km) of town walls, one of the finest and most complete sets in…

  3.4 milltir i ffwrdd
 4. Abaty Aberconwy

  Llwybr Tref Conwy

  Ychwanegu Llwybr Tref Conwy i'ch Taith

  Lawrlwythwch y daflen hon am ddim a dechrau eich antur 80 munud drwy un o'r trefi…

  3.42 milltir i ffwrdd
 5. Cineworld Llandudno Junction

  Cineworld Llandudno Junction

  Ychwanegu Cineworld Llandudno Junction i'ch Taith

  Canolfan sinema fawr sy’n dangos yr holl ffilmiau newydd eu rhyddhau.

  3.43 milltir i ffwrdd
 6. Princes of Gwynedd Exhibition, Conwy

  Arddangosfa Tywysogion Gwynedd

  Ychwanegu Arddangosfa Tywysogion Gwynedd i'ch Taith

  Y cyntaf o dair arddangosfa’n canolbwyntio ar Dywysogion Gwynedd, mae’r arddangosfa hon…

  3.43 milltir i ffwrdd
 7. Conwy Sightseeing Cruise

  Mordeithiau i weld y golygfeydd

  Ychwanegu Mordeithiau i weld y golygfeydd i'ch Taith

  Neidiwch ar fwrdd y Queen Victoria.

  3.44 milltir i ffwrdd
 8. Amgueddfa Cregyn Glas

  Amgueddfa Cregyn Glas

  Ychwanegu Amgueddfa Cregyn Glas i'ch Taith

  Dysgwch am hanes cregyn gleision Conwy.

  3.44 milltir i ffwrdd
 9. Plas Mawr, Conwy - Cadw, Welsh Government (Crown Copyright)/Cadw, Llywodraeth Cymru (Hawlfraint y Goron)

  Plas Mawr

  Ychwanegu Plas Mawr i'ch Taith

  Hwn o bosibl yw’r tŷ trefol Elisabethaidd yn y cyflwr gorau ym Mhrydain. Y tu mewn mae’r…

  3.5 milltir i ffwrdd
 10. Aberconwy House, Conwy

  Tŷ Aberconwy

  Ychwanegu Tŷ Aberconwy i'ch Taith

  Y Tŷ Tref Hynaf yng Nghymru.

  3.52 milltir i ffwrdd
 11. Royal Cambrian Academy of Art, Conwy

  Yr Academi Frenhinol Gymreig

  Ychwanegu Yr Academi Frenhinol Gymreig i'ch Taith

  Oriel gelf fodern, eang, uchel ei pharch sy’n cynnal 7 arddangosfa ar hyd y flwyddyn.

  3.52 milltir i ffwrdd
 12. Rheilffordd Dyffryn Conwy

  Rheilffordd Dyffryn Conwy

  Ychwanegu Rheilffordd Dyffryn Conwy i'ch Taith

  Mwynhewch harddwch Dyffryn Conwy ar y cledrau, sy’n mynd tua’r de o Landudno i Flaenau…

  3.54 milltir i ffwrdd
Previous Next

Chwilio Beth sydd Gerllaw

Math o Gynnyrch
O fewn milltir

Chwilio Eto?

Math:
Ardal:
Allweddair:

Chwilio Eto?

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.

Get ready for your visit to Hiraethog...

Download Our Guide

Plan your trip here