To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Lleoedd i fwyta yn Hiraethog

Lleoedd i fwyta yn Hiraethog

Caffis

Caffis

Mae bod allan yn yr awyr agored yn sicr o’ch gwneud yn llwglyd, ond weithiau dim ond pryd ysgafn neu rywbeth melys sydd ei angen i’ch helpu ar eich ffordd eto.  Mae Hiraethog yn ffodus o gael amrywiaeth gwych o gaffis ac ystafelloedd te mewn rhai lleoliadau rhagorol – sy’n berffaith ar gyfer cael egni o’r newydd yn dilyn bore neu brynhawn caled yn beicio, cerdded ac yn profi cefn gwlad Hiraethog.

Mae Caffi Llyn Brenig yn fan cychwyn neu’n fan gorffen cyfleus i ddiwrnod o fwynhau’r cyfleoedd beicio, cerdded a physgota sydd ar gael yn Llyn BrenigMae’r caffi yn newid ei fwydlen bob wythnos ac mae’r ffenestri mawr yn rhoi golygfeydd gwych ar draws y gronfa ddwr.

Dylai’r rhai ohonoch sy’n mwynhau siocled ymweld â’r Riverside Chocolate House and Tearooms ym Mhentrefoelas sy’n cynnig amrywiaeth o ddiodydd siocled blasus, siocledi cartref hardd a phwdinau sy’n sicr o’ch temtio.  Peidiwch â phoeni, rydych yn sicr yn ei haeddu ar ôl yr holl gerdded, beicio a’r awyr iach!

Mae croeso cynnes Cymreig yn aros amdanoch yng Nghaffi Ty Tan Llan, caffi bychan yng Ngherrigydrudion sy’n agos at nifer o gyrchfannau gweithgareddau poblogaidd Hiraethog, sy’n gweini byrbrydau poeth ac oer a lluniaeth blasus.

Mae The Dragonfly Cafe wedi’i leoli ar dir hardd Dragonfly Fishery, un o gyrchfannau pysgota gorau Hiraethog.  Mae’r fwydlen yn cael ei newid bob wythnos ac mae’r safle yn hygyrch i grwpiau ac i ymwelwyr ag anabledd.

Mae rhestr lawn o gaffis ac ystafelloedd te yn Hiraethog ar gael yma.

Uchafbwyntiau

Siop Bys a Bawd

Bys a Bawd

Hen siop ar stryd fawr Llanrwst. Siop lyfrau Cymraeg, hefyd yn cadw llyfrau Saesneg...

Gardd Bodnant

Teithiau Cerdded Adar yng Ngardd Bodnant

Ychwanegu Teithiau Cerdded Adar yng Ngardd Bodnant i'ch Taith

Dewch i wybod am adar Gardd Bodant ar daith gerdded wedi’i thywys gan arbenigwr...

The Crown Inn, Llanfihangel Glyn Myfyr

The Crown Inn

Ychwanegu The Crown Inn i'ch Taith

Mae hwn yn Dafarn Porthmyn Cymreig hanesyddol, sy’n swatio wrth ymyl pentref cysglyd...

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.

Get ready for your visit to Hiraethog...

Download Our Guide

Plan your trip here