To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Lleoedd i fwyta yn Hiraethog

Lleoedd i fwyta yn Hiraethog

Caffis

Caffis

Mae bod allan yn yr awyr agored yn sicr o’ch gwneud yn llwglyd, ond weithiau dim ond pryd ysgafn neu rywbeth melys sydd ei angen i’ch helpu ar eich ffordd eto.  Mae Hiraethog yn ffodus o gael amrywiaeth gwych o gaffis ac ystafelloedd te mewn rhai lleoliadau rhagorol – sy’n berffaith ar gyfer cael egni o’r newydd yn dilyn bore neu brynhawn caled yn beicio, cerdded ac yn profi cefn gwlad Hiraethog.

Mae Caffi Llyn Brenig yn fan cychwyn neu’n fan gorffen cyfleus i ddiwrnod o fwynhau’r cyfleoedd beicio, cerdded a physgota sydd ar gael yn Llyn BrenigMae’r caffi yn newid ei fwydlen bob wythnos ac mae’r ffenestri mawr yn rhoi golygfeydd gwych ar draws y gronfa ddwr.

Dylai’r rhai ohonoch sy’n mwynhau siocled ymweld â’r Riverside Chocolate House and Tearooms ym Mhentrefoelas sy’n cynnig amrywiaeth o ddiodydd siocled blasus, siocledi cartref hardd a phwdinau sy’n sicr o’ch temtio.  Peidiwch â phoeni, rydych yn sicr yn ei haeddu ar ôl yr holl gerdded, beicio a’r awyr iach!

Mae croeso cynnes Cymreig yn aros amdanoch yng Nghaffi Ty Tan Llan, caffi bychan yng Ngherrigydrudion sy’n agos at nifer o gyrchfannau gweithgareddau poblogaidd Hiraethog, sy’n gweini byrbrydau poeth ac oer a lluniaeth blasus.

Mae The Dragonfly Cafe wedi’i leoli ar dir hardd Dragonfly Fishery, un o gyrchfannau pysgota gorau Hiraethog.  Mae’r fwydlen yn cael ei newid bob wythnos ac mae’r safle yn hygyrch i grwpiau ac i ymwelwyr ag anabledd.

Mae rhestr lawn o gaffis ac ystafelloedd te yn Hiraethog ar gael yma.

Uchafbwyntiau

Gorymdaith Nadolig Hudolus, Llandudno

Gorymdaith Nadolig Hudolus, Llandudno

Ychwanegu Gorymdaith Nadolig Hudolus, Llandudno i'ch Taith

O 2.30pm bydd adloniant tymhorol amrywiol y tu allan i Neuadd y Dref. Am 4pm bydd yr…

Marchnad Nadolig yn Adventure Parc Snowdonia

Marchnad Nadolig yn Adventure Parc Snowdonia

Ychwanegu Marchnad Nadolig yn Adventure Parc Snowdonia i'ch Taith

Mae’r clychau’n canu’n barod ar gyfer y farchnad Nadolig fwyaf cŵl. Cerddoriaeth,…

GYG Karting

Cartio GYG

Ychwanegu Cartio GYG i'ch Taith

Mae GYG yn Gylchdaith Cartio 1100m, un o'r cylchedau cartio mwyaf yn y DU. Mynediad…

Tonnau, Mwd a Mynyddoedd yn Adventure Parc Snowdonia

Tonnau, Mwd a Mynyddoedd yn Adventure Parc Snowdonia

Ychwanegu Tonnau, Mwd a Mynyddoedd yn Adventure Parc Snowdonia i'ch Taith

Mae ein cwrs rhwystrau unigryw yn ôl! Paratowch i brofi'ch hun i'r eithaf ym mis…

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.

Get ready for your visit to Hiraethog...

Download Our Guide

Plan your trip here