To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Ble i fwyta yn Hiraethog

Ble i fwyta yn Hiraethog

Tafarndai a thafarndai

Bwyta Allan yng Ngogledd Cymru

Mae bwyd a diod da yn elfennau hollbwysig o fwynhad mewn unrhyw wyliau byr neu wyliau.  Mae hefyd yn ffordd wych o roi cynnig ar bethau newydd, dod i adnabod ardal a hyd yn oed cwrdd â rhai o’r bobl leol.  Mae yna ddewis eang o leoedd bwyta yn Hiraethog – dewis da o fwytai sy’n gweini pob math o fwydydd, caffis, ystafelloedd te hynod a thafarndai hynafol, dymunol sy’n gweini prydau cartref clasurol, yn ogystal ag arbenigeddau lleol wedi’u coginio gan ddefnyddio cynhwysion lleol o’r safon uchaf gan gyflenwyr lleol – o gig oen Cymreig blasus i gwrw lleol, unigryw.  Nid oes rheswm i fod yn llwglyd neu’n sychedig yn Hiraethog!

Edrychwch i weld yr amrywiaeth eang o leoedd sydd ar gael i chi fwyta allan yn Hiraethog, a phrynu cynhwysion lleol i wneud eich bwyd eich hun.  Fel arall, edrychwch ar wefan Bwyta Allan Conwy, sy’n ffynhonnell dda i gael gwybodaeth am bopeth sy’n ymwneud â bwyd yn Hiraethog ac ymhellach.  Neu gallwch lawrlwytho copi o Ganllaw Bwyta Allan Conwy Wledig.

Uchafbwyntiau

Pont y Pair Inn, Betws-y-Coed

Pont y Pair Inn

Ychwanegu Pont y Pair Inn i'ch Taith

Yn ddelfrydol ar gyfer pryd, dewis ysgafnach neu ddiod hamddenol.

Coffee Junction

Coffee Junction

Ychwanegu Coffee Junction i'ch Taith

Caffi cyfeillgar mewn awyrgylch agored braf sy’n gweini bwyd wedi’i baratoi â...

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.

Get ready for your visit to Hiraethog...

Download Our Guide

Plan your trip here