To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Lleoedd i fwyta yn Hiraethog

Lleoedd i fwyta yn Hiraethog

Caffis

Bwyta Allan yng Ngogledd Cymru

Mae bwyd a diod da yn elfennau hollbwysig o fwynhad mewn unrhyw wyliau byr neu wyliau.  Mae hefyd yn ffordd wych o roi cynnig ar bethau newydd, dod i adnabod ardal a hyd yn oed cwrdd â rhai o’r bobl leol.  Mae yna ddewis eang o leoedd bwyta yn Hiraethog – dewis da o fwytai sy’n gweini pob math o fwydydd, caffis, ystafelloedd te hynod a thafarndai hynafol, dymunol sy’n gweini prydau cartref clasurol, yn ogystal ag arbenigeddau lleol wedi’u coginio gan ddefnyddio cynhwysion lleol o’r safon uchaf gan gyflenwyr lleol – o gig oen Cymreig blasus i gwrw lleol, unigryw.  Nid oes rheswm i fod yn llwglyd neu’n sychedig yn Hiraethog!

Edrychwch i weld yr amrywiaeth eang o leoedd sydd ar gael i chi fwyta allan yn Hiraethog, a phrynu cynhwysion lleol i wneud eich bwyd eich hun.  Fel arall, edrychwch ar wefan Bwyta Allan Conwy, sy’n ffynhonnell dda i gael gwybodaeth am bopeth sy’n ymwneud â bwyd yn Hiraethog ac ymhellach.  Neu gallwch lawrlwytho copi o Ganllaw Bwyta Allan Conwy Wledig.

Uchafbwyntiau

The Farmhouse Cafe, Abergele

The Farmhouse Cafe

Ychwanegu The Farmhouse Cafe i'ch Taith

Mae The Farmhouse Café ychydig oddi ar y brif stryd ac yn fusnes teuluol sy’n cael...

Stations Lounge at the Waterloo Hotel & Lodge

Stations Lounge yng Ngwesty The Waterloo

Ychwanegu Stations Lounge yng Ngwesty The Waterloo  i'ch Taith

Mae’r lolfa yn cynnig dewis eang o de a choffi masnach deg, lle tawel a heddychlon i...

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.

Get ready for your visit to Hiraethog...

Download Our Guide

Plan your trip here