To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Pethau i'w Gwneud yn Hiraethog

Pethau i'w Gwneud yn Hiraethog

Beicio mynydd

Llwybrau Beicio i’r Teulu

Mae beicio yn ffordd wych o gael y teulu cyfan i fod yn egnïol yn yr awyr agored - ac yn bwysicaf oll - i gael hwyl gyda’ch gilydd! Mae yna nifer o lwybrau beicio i’r teulu yn ardal Hiraethog lle gall pawb - yr hen a’r ifanc - fwynhau rhyddid dwy olwyn heb orfod poeni am y traffig. Llwybr Brenig a Llwybr Alwen yw dau o’r llwybrau mwyaf poblogaidd ac maent yn darparu llwybrau beicio rhwydd gyda golygfeydd hardd ar hyd glannau Llyn Alwen a Llyn Brenig.

Os ydych yn chwilio am lwybr hirach a mwy heriol, rhowch gynnig ar y llwybr I Fyny I’r Llyn, sy’n eich tywys drwy Goedwig Clocaenog i lan Llyn Brenig, ac mae’n llwybr sy’n fwy addas i deuluoedd â phlant hyn. Yng Nghanolfan Ymwelwyr Llyn Brenig, gallwch logi beiciau, cael gwybodaeth bellach ar lwybrau beicio yn yr ardal neu fwynhau seibiant haeddiannol yn y caffi.

Edrychwch ar ein llwybrau beicio i’r teulu yn Hiraethog.

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.

Get ready for your visit to Hiraethog...

Download Our Guide

Plan your trip here