To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Pethau i'w gwneud yn Hiraethog

Pethau i'w gwneud yn Hiraethog

Beicio yn Llyn Brenig

Llwybrau Beicio Mynydd

Beth bynnag yw eich lefel ffitrwydd, mae yna lwybr beicio mynydd addas i chi yn Hiraethog. O lwybrau rhwydd megis llwybrau Bod Petryal ac O Amgylch y Llyn yn Llyn Brenig; llwybrau cymedrol megis y llwybr I Fyny I’r Llyn sy’n croesi drwy Goedwig Clocaenog ac sy’n mynd o amgylch Llyn Brenig; i lwybrau caled megis Caled ar y Brig sy’n esgyn i 1500m ar draws y rhostiroedd drwy Goedwig Clocaenog; ac i’r beicwyr go iawn, y llwybrau rasio technegol i lawr elltydd yn Foel Gasnach.

Archwiliwch rhai o’r llwybrau beicio sydd ar gael yn Hiraethog.

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.

Get ready for your visit to Hiraethog...

Download Our Guide

Plan your trip here