To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Pethau i'w gwneud yn Hiraethog

Pethau i'w gwneud yn Hiraethog

Beicio yn Llyn Brenig

Beicio Mynydd

Mae tirlun gwyllt Mynydd Hiraethog yn ddelfrydol ar gyfer beicwyr mynydd sy’n awyddus i archwilio’r ardal wledig oddi ar y prif lwybrau.  Mae yna lwybrau o bob math ar gael, o rai rhwydd a chymedrol i lwybrau coch a du heriol, mae rhywbeth i brofi beicwyr mynydd o bob gallu.  Mwynhewch y golygfeydd aruthrol o Eryri a Bryniau Clwyd, efallai y gwelwch wiwer goch brin ar hyd y ffordd – neu weithiau, yr un mor brin – beiciwr arall.  Yma gallwch fwynhau’r awyr agored mewn llonyddwch.

Rydym wedi cynnwys rhai o’r llwybrau beicio gorau yn HiraethogI gael manylion llawn beicio yn sir Conwy, ewch i wefan Beicio Conwy, lle bydd popeth sydd ei angen arnoch i gynllunio a mwynhau taith feicio yn Hiraethog a thu hwnt.  I gael manylion am feicio drwy Ogledd Cymru yn gyffredinol, ewch i wefan Ride North Wales.

Uchafbwyntiau

Gorymdaith Nadolig Hudolus, Llandudno

Gorymdaith Nadolig Hudolus, Llandudno

Ychwanegu Gorymdaith Nadolig Hudolus, Llandudno i'ch Taith

O 2.30pm bydd adloniant tymhorol amrywiol y tu allan i Neuadd y Dref. Am 4pm bydd yr…

Marchnad Nadolig yn Adventure Parc Snowdonia

Marchnad Nadolig yn Adventure Parc Snowdonia

Ychwanegu Marchnad Nadolig yn Adventure Parc Snowdonia i'ch Taith

Mae’r clychau’n canu’n barod ar gyfer y farchnad Nadolig fwyaf cŵl. Cerddoriaeth,…

GYG Karting

Cartio GYG

Ychwanegu Cartio GYG i'ch Taith

Mae GYG yn Gylchdaith Cartio 1100m, un o'r cylchedau cartio mwyaf yn y DU. Mynediad…

Tonnau, Mwd a Mynyddoedd yn Adventure Parc Snowdonia

Tonnau, Mwd a Mynyddoedd yn Adventure Parc Snowdonia

Ychwanegu Tonnau, Mwd a Mynyddoedd yn Adventure Parc Snowdonia i'ch Taith

Mae ein cwrs rhwystrau unigryw yn ôl! Paratowch i brofi'ch hun i'r eithaf ym mis…

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.

Get ready for your visit to Hiraethog...

Download Our Guide

Plan your trip here