To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Pethau i'w Gwneud yn Hiraethog

Pethau i'w Gwneud yn Hiraethog

Beicio mynydd

Beicio Mynydd

Mae tirlun gwyllt Mynydd Hiraethog yn ddelfrydol ar gyfer beicwyr mynydd sy’n awyddus i archwilio’r ardal wledig oddi ar y prif lwybrau.  Mae yna lwybrau o bob math ar gael, o rai rhwydd a chymedrol i lwybrau coch a du heriol, mae rhywbeth i brofi beicwyr mynydd o bob gallu.  Mwynhewch y golygfeydd aruthrol o Eryri a Bryniau Clwyd, efallai y gwelwch wiwer goch brin ar hyd y ffordd – neu weithiau, yr un mor brin – beiciwr arall.  Yma gallwch fwynhau’r awyr agored mewn llonyddwch.

Rydym wedi cynnwys rhai o’r llwybrau beicio gorau yn HiraethogI gael manylion llawn beicio yn sir Conwy, ewch i wefan Beicio Conwy, lle bydd popeth sydd ei angen arnoch i gynllunio a mwynhau taith feicio yn Hiraethog a thu hwnt.  I gael manylion am feicio drwy Ogledd Cymru yn gyffredinol, ewch i wefan Ride North Wales.

Uchafbwyntiau

Tough at the Top

Anodd ar y Top

Ychwanegu Anodd ar y Top i'ch Taith

Dyma lwybr sy’n cyfateb i’w enw, mae’n daith anodd 57 cilomedr o hyd sy’n cynnwys…

Country Cooks Ty Nant, Ty Nant, Corwen

Country Cooks

Ychwanegu Country Cooks i'ch Taith

Yn ogystal â mwynhau brecwast a chinio cartref o gynnyrch lleol ac yn cynnwys salad…

Hanner Marathon Conwy

Hanner Marathon Gogledd Cymru, Conwy

Ychwanegu Hanner Marathon Gogledd Cymru, Conwy i'ch Taith

Wedi’i lleoli rhwng y mynyddoedd a'r môr ger Conwy, mae’r ras anhygoel hon yn…

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.

Get ready for your visit to Hiraethog...

Download Our Guide

Plan your trip here