To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Pethau i'w gwneud yn Hiraethog

Pethau i'w gwneud yn Hiraethog

Beicio yn Llyn Brenig

Beicio Mynydd

Mae tirlun gwyllt Mynydd Hiraethog yn ddelfrydol ar gyfer beicwyr mynydd sy’n awyddus i archwilio’r ardal wledig oddi ar y prif lwybrau.  Mae yna lwybrau o bob math ar gael, o rai rhwydd a chymedrol i lwybrau coch a du heriol, mae rhywbeth i brofi beicwyr mynydd o bob gallu.  Mwynhewch y golygfeydd aruthrol o Eryri a Bryniau Clwyd, efallai y gwelwch wiwer goch brin ar hyd y ffordd – neu weithiau, yr un mor brin – beiciwr arall.  Yma gallwch fwynhau’r awyr agored mewn llonyddwch.

Rydym wedi cynnwys rhai o’r llwybrau beicio gorau yn HiraethogI gael manylion llawn beicio yn sir Conwy, ewch i wefan Beicio Conwy, lle bydd popeth sydd ei angen arnoch i gynllunio a mwynhau taith feicio yn Hiraethog a thu hwnt.  I gael manylion am feicio drwy Ogledd Cymru yn gyffredinol, ewch i wefan Ride North Wales.

Uchafbwyntiau

The Crown Inn, Llanfihangel Glyn Myfyr

The Crown Inn

Ychwanegu The Crown Inn i'ch Taith

Mae hwn yn Dafarn Porthmyn Cymreig hanesyddol, sy’n swatio wrth ymyl pentref cysglyd...

Gŵyl Môr Ladron Wreiddiol Conwy

Gŵyl Môr Ladron Wreiddiol Conwy

Ychwanegu Gŵyl Môr Ladron Wreiddiol Conwy i'ch Taith

Cewch draw i fod yn rhan o’r cyffro, a phaciwch eich het tri chornel a’ch arrrfau...

Country Cooks Ty Nant, Ty Nant, Corwen

Country Cooks

Ychwanegu Country Cooks i'ch Taith

Yn ogystal â mwynhau brecwast a chinio cartref o gynnyrch lleol ac yn cynnwys salad...

Fishing at Llyn Aled

Pysgota yn Llyn Aled

Ychwanegu Pysgota yn Llyn Aled i'ch Taith

Mae Llyn Aled yng nghanol rhostiroedd uchel Hiraethog. Mae’r safle anial, ond hyfryd...

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.

Get ready for your visit to Hiraethog...

Download Our Guide

Plan your trip here