To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Pethau i'w Gwneud yn Hiraethog

Pethau i'w Gwneud yn Hiraethog

Beicio mynydd

Beicio Mynydd

Mae tirlun gwyllt Mynydd Hiraethog yn ddelfrydol ar gyfer beicwyr mynydd sy’n awyddus i archwilio’r ardal wledig oddi ar y prif lwybrau.  Mae yna lwybrau o bob math ar gael, o rai rhwydd a chymedrol i lwybrau coch a du heriol, mae rhywbeth i brofi beicwyr mynydd o bob gallu.  Mwynhewch y golygfeydd aruthrol o Eryri a Bryniau Clwyd, efallai y gwelwch wiwer goch brin ar hyd y ffordd – neu weithiau, yr un mor brin – beiciwr arall.  Yma gallwch fwynhau’r awyr agored mewn llonyddwch.

Rydym wedi cynnwys rhai o’r llwybrau beicio gorau yn HiraethogI gael manylion llawn beicio yn sir Conwy, ewch i wefan Beicio Conwy, lle bydd popeth sydd ei angen arnoch i gynllunio a mwynhau taith feicio yn Hiraethog a thu hwnt.  I gael manylion am feicio drwy Ogledd Cymru yn gyffredinol, ewch i wefan Ride North Wales.

Uchafbwyntiau

The Hiraethog Way, Conwy

Llwybr Hiraethog

Ychwanegu Llwybr Hiraethog  i'ch Taith

Mae’r llwybr diddorol a golygfaol hwn yn cysylltu pentrefi Mynydd Hiraethog, sef…

Her Hiraethog

Her Hiraethog

Ychwanegu Her Hiraethog i'ch Taith

Allech chi gwblhau Her Hiraethog

Halloween Drive In at Adventure Parc Snowdonia

Gyrru i Mewn ar Galan Gaeaf yn Adventure Parc Snowdonia

Ychwanegu Gyrru i Mewn ar Galan Gaeaf yn Adventure Parc Snowdonia i'ch Taith

Ymunwch â ni am benwythnos o ffilmiau dychrynllyd Calan Gaeaf ar ein sgrin fawr.…

Fishing at Llyn Aled

Pysgota yn Llyn Aled

Ychwanegu Pysgota yn Llyn Aled i'ch Taith

Mae Llyn Aled yng nghanol rhostiroedd uchel Hiraethog. Mae’r safle anial, ond hyfryd…

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.

Get ready for your visit to Hiraethog...

Download Our Guide

Plan your trip here