To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Pethau i'w gwneud yn Hiraethog

Pethau i'w gwneud yn Hiraethog

Chwaraeon Dŵr

Pethau i’w gwneud yn Hiraethog

Nid oes prinder o bethau i’w gwneud yn Hiraethog – gallwch fod mor egnïol neu mor ddiog ag y mynnwch.  O lwybrau beicio mynydd cyffrous ar draws fryniau Hiraethog, cerdded ar hyd Llwybr Hiraethog, traciau certio cyffrous a llwybrau beicio hwyliog i’r teulu cyfan, i olygfeydd godidog a theithiau cerdded hamddenol yn Llyn Brenig, Llyn Alwen neu yng Nghoedwig Clocaenog, pysgota am ‘yr un mawr’ yn Llyn Aled, chwilota am gelf a chrefft lleol, neu fwynhau rhai arbenigeddau lleol mewn tafarn wledig, bwyty neu gaffiGall Hiraethog eich ysbrydoli, eich cyffroi a’ch ymlacio mewn nifer o ffyrdd gwahanol – a gwneud i chi awchu i ddychwelyd.

Edrychwch drwy ein rhestrau o bethau i’w gwneud a dechrau canfod eich ffordd ddelfrydol chi o brofi Hiraethog.

Uchafbwyntiau

GYG Karting

Cartio GYG

Ychwanegu Cartio GYG i'ch Taith

Mae GYG yn Gylchdaith Cartio 1100m, un o'r cylchedau cartio mwyaf yn y DU. Mynediad...

Her Hiraethog

Her Hiraethog

Ychwanegu Her Hiraethog i'ch Taith

Allech chi gwblhau Her Hiraethog

Clocaenog Forest, Conwy

Coedwig Clocaenog

Ychwanegu Coedwig Clocaenog  i'ch Taith

Mae Coedwig Clocaenog yng nghanol Mynydd Hiraethog ac mae’n ardal 6000 hectar (15000...

Tough at the Top

Anodd ar y Top

Ychwanegu Anodd ar y Top i'ch Taith

Dyma lwybr sy’n cyfateb i’w enw, mae’n daith anodd 57 cilomedr o hyd sy’n cynnwys...

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.

Get ready for your visit to Hiraethog...

Download Our Guide

Plan your trip here