To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Lleoedd i fwyta yn Hiraethog

Lleoedd i fwyta yn Hiraethog

Caffis

Pethau i’w gwneud yn Hiraethog

Nid oes prinder o bethau i’w gwneud yn Hiraethog – gallwch fod mor egnïol neu mor ddiog ag y mynnwch.  O lwybrau beicio mynydd cyffrous ar draws fryniau Hiraethog, cerdded ar hyd Llwybr Hiraethog, traciau certio cyffrous a llwybrau beicio hwyliog i’r teulu cyfan, i olygfeydd godidog a theithiau cerdded hamddenol yn Llyn Brenig, Llyn Alwen neu yng Nghoedwig Clocaenog, pysgota am ‘yr un mawr’ yn Llyn Aled, chwilota am gelf a chrefft lleol, neu fwynhau rhai arbenigeddau lleol mewn tafarn wledig, bwyty neu gaffiGall Hiraethog eich ysbrydoli, eich cyffroi a’ch ymlacio mewn nifer o ffyrdd gwahanol – a gwneud i chi awchu i ddychwelyd.

Edrychwch drwy ein rhestrau o bethau i’w gwneud a dechrau canfod eich ffordd ddelfrydol chi o brofi Hiraethog.

Uchafbwyntiau

Tough at the Top

Anodd ar y Top

Ychwanegu Anodd ar y Top i'ch Taith

Dyma lwybr sy’n cyfateb i’w enw, mae’n daith anodd 57 cilomedr o hyd sy’n cynnwys…

Her Hiraethog

Her Hiraethog

Ychwanegu Her Hiraethog i'ch Taith

Allech chi gwblhau Her Hiraethog

The Hiraethog Way, Conwy

Llwybr Hiraethog

Ychwanegu Llwybr Hiraethog  i'ch Taith

Mae’r llwybr diddorol a golygfaol hwn yn cysylltu pentrefi Mynydd Hiraethog, sef…

Fishing at Llyn Aled

Pysgota yn Llyn Aled

Ychwanegu Pysgota yn Llyn Aled i'ch Taith

Mae Llyn Aled yng nghanol rhostiroedd uchel Hiraethog. Mae’r safle anial, ond hyfryd…

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.

Get ready for your visit to Hiraethog...

Download Our Guide

Plan your trip here