To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Cerdded yng Ngogledd Cymru

Cerdded yng Ngogledd Cymru

Y Ffordd Hiraethog

Llwybr Hiraethog

Un o’r ffyrdd gorau o archwilio Hiraethog a’i setliadau yw ar droed.  Mae Llwybr Hiraethog yn cysylltu pentrefi Pentrefoelas, Cerrigydrudion, Llanfihangel Glyn Myfyr a Llanrhaeadr ar hyd llwybrau cyhoeddus, lonydd tawel a ffyrdd gwledig.  Mae pecyn gyda lluniau hardd yn rhannu’r Llwybr yn nifer o adrannau cyfleus - sy’n berffaith i’r rhai sydd eisiau cylchdeithiau byr, neu gerddwyr mwy profiadol ar wyliau penwythnos hir.

Rhai o uchafbwyntiau’r Llwybr yw:

  • Pentrefoelas – mae gan y man cychwyn hwn ar gyfer y Llwybr hefyd lwybr cylchog (3 milltir) ar hyd llwybrau hanesyddol y porthmyn, gan fynd heibio Porthdy Gilar ger Plas Iolyn.
  • Cefn Brith – llwybr cylchog rhwydd 4 milltir ar lonydd ac ar draws y mynydd-dir gyda golygfeydd gwych o Llyn Alwen a Choedwig Clocaenog.
  • Cyffylliog – tro cylchog 3 milltir o amgylch y dref farchnad fechan hon, yn cynnwys rhan ar hyd Afon Clywedog.

Mae pecyn y Llwybr ar gael am ddim mewn nifer o lety gwely a brecwast, gwestai a bythynnod yn Hiraethog, ac mewn Canolfannau Croeso yn yr ardal.

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.

Get ready for your visit to Hiraethog...

Download Our Guide

Plan your trip here