To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Llety yn Hiraethog

Llety yn Hiraethog

Gwestai, tafarndai a Gwely a Brecwast

Lleoedd i Aros yn Hiraethog

Gwestai cyfforddus, llety gwely a brecwast clud, tafarndai gwledig prydferth, a safleoedd gwersylla mewn golygfeydd godidog, ffermydd gwely a brecwast, bythynnod gwyliau dymunol, hosteli a thai bynciau mawr, neu hyd yn oed gytiau bugail – beth bynnag sy’n mynd â’ch bryd, cewch ganfod eich lle delfrydol i aros yn Hiraethog.  Mae gan bob un ohonynt un beth yn gyffredin, sef croeso cynnes.  

Er mwyn rhoi mwy o dawelwch meddwl i chi, mae’r holl lety yn Hiraethog sydd wedi’u rhestru ar  y wefan hon wedi derbyn gradd seren (1 i 5) neu wedi’u dilysu gan naill ai Croeso Cymru neu’r AA.  Bydd llety sydd wedi cyrraedd lefel eithriadol o gyfforddusrwydd yn derbyn Gwobr Aur Croeso Cymru a byddant yn derbyn y logo Gwobr Aur.

Visit Wales Gold Award

Os ydych yn cynllunio gwyliau cerdded neu feicio, gwyliwch am lety sy’n arddangos y logos Croeso i Gerddwyr a Chroeso i  Feicwyr.  Mae’r lleoedd hyn yn cynnig cyfleusterau ar gyfer esgidiau cerdded mwdlyd a lle diogel i storio beics, yn ogystal â gwasanaethau eraill i’ch helpu i ymlacio a mwynhau eich arhosiad.

Walkers Welcome  Cyclists Welcome

Gall ymwelwyr sy’n dymuno aros mewn llety gyda mynediad gwastad neu lety gyda chyfleusterau sydd wedi’u haddasu ar gyfer cadeiriau olwyn chwilio am lety drwy’r Chwiliad Hygyrchedd a fydd yn rhestru’r holl lety sydd â chyfleusterau hygyrchFodd bynnag, byddem yn eich cynghori hefyd i drafod eich gofynion gyda darparwr y llety i ddechrau er mwyn sicrhau y gellir diwallu eich holl anghenion.

Defnyddiwch yr opsiynau chwilio ar y dde i weld rhestr lawn o lety sy’n gweddu eich gofynion – a mwynhewch eich arhosiad yn Hiraethog!

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.

Get ready for your visit to Hiraethog...

Download Our Guide

Plan your trip here