To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Digwyddiadau yn Hiraethog

Digwyddiadau yn Hiraethog

Digwyddiadau trwy gydol y flwyddyn

Digwyddiadau

Mae yna ddewis eang o ddigwyddiadau’n cael eu cynnal yng Ngogledd Cymru, yn Hiraethog ac mewn mannau eraill yn Sir Conwy – o ddigwyddiadau cerddorol megis Gwyl Bluegrass Gogledd Cymru a chyngherddau mewn cyfleusterau modern yn Venue Cymru, gwyliau lleol a sioeau  blynyddol megis Sioe Eglwysbach, ffeiriau henebion a ffeiriau casglwyr ym Metws-y-coed a ffeiriau pentref traddodiadol, i ddigwyddiadau chwaraeon mawr megis Rali GB Cymru a’r Rali Cambrian, a gwyliau rheolaidd megis Ecstrafagansa Fictoraidd Llandudno, Gwledd Conwy, Penwythnos y Morladron a’r Ffair Fêl.

Rydym yn ychwanegu at ein calendr o ddigwyddiadau yn Hiraethog drwy’r amser, felly cofiwch edrych i weld beth sy’n cael ei gynnal yn ystod eich arhosiad chi yn Hiraethog.

Uchafbwyntiau

Cyngerdd Dathlu Cymru, Llandudno

Cyngerdd Dathlu Cymru, Llandudno

Ychwanegu Cyngerdd Dathlu Cymru, Llandudno i'ch Taith

Yn dilyn llwyddiant y cyngerdd cyntaf yn 2017, mae'n bleser gan Hosbis Dewi Sant...

Pencampwriaeth y Chwe Gwlad

Pencampwriaeth y Chwe Gwlad - Cymru v Ffrainc ym Mae Colwyn

Ychwanegu Pencampwriaeth y Chwe Gwlad - Cymru v Ffrainc ym Mae Colwyn i'ch Taith

Bydd talent rygbi gorau hemisffer y gogledd yn cael ei arddangos eto eleni yn...

Pencampwriaeth y Chwe Gwlad

Pencampwriaeth y Chwe Gwlad Dan 20 oed - Cymru v Yr Eidal ym Mae Colwyn

Ychwanegu Pencampwriaeth y Chwe Gwlad Dan 20 oed - Cymru v Yr Eidal ym Mae Colwyn i'ch Taith

Bydd talent rygbi gorau hemisffer y gogledd yn cael ei arddangos eto eleni yn...

Tonnau, Mwd a Mynyddoedd yn Surf Snowdonia

Tonnau, Mwd a Mynyddoedd yn Surf Snowdonia

Ychwanegu Tonnau, Mwd a Mynyddoedd yn Surf Snowdonia i'ch Taith

Mae’n ei ôl - ac mae’n hirach, yn anoddach ac yn futrach na 2017! Os ydych chi’n...

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.