To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Lleoedd i fwyta yn Hiraethog

Lleoedd i fwyta yn Hiraethog

Caffis

Siopau Llogi

P’un a ydych yn cerdded, yn beicio neu’n pysgota yn ardal Hiraethog, mae yna siopau, siopau llogi a gwasanaethau lleol a fydd yn gwneud yn siwr bod popeth sydd ei angen arnoch i fwynhau’r amrywiaeth eang o weithgareddau awyr agored sydd ar gael yn yr ardal ac i’ch helpu i gael y gorau o’ch ymweliad.

O siopau awyr agored arbenigol sy’n gwerthu popeth o esgidiau cerdded i ddillad dal dwr, a siopau offer pysgota lle gallwch gael llawer o wybodaeth leol a chyngor, i siopau beicio sy’n llogi, gwerthu ac yn atgyweirio beiciau, a bydd rhai hyd yn oed yn gallu llogi tywysydd i chi er mwyn eich helpu i gael y gorau o’ch ymweliad.

Uchafbwyntiau

Siop Bys a Bawd

Bys a Bawd

Hen siop ar stryd fawr Llanrwst. Siop lyfrau Cymraeg, hefyd yn cadw llyfrau Saesneg…

Chwilio am Fanwerthu

Math:
Ardal:
Allweddair:

Chwilio am Fanwerthu

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.

Get ready for your visit to Hiraethog...

Download Our Guide

Plan your trip here