To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Things to do in Hiraethog

Things to do in Hiraethog

Walking trails

Gwybodaeth Teithio

Mae Hiraethog yn rhanbarth heddychlon ac anghysbell yng Ngogledd Cymru, ond sy’n gyfleus i’w gyrraedd o weddill y DU ac Iwerddon, a’r prif bwyntiau mynediad i’r DU.

Mewn Car

O Fanceinion, Lerpwl a Gogledd Orllewin Lloegr

Mae’r A55 yn dod â chi ar hyd arfordir Gogledd Cymru o Gaer (gan gysylltu o’r M56, M6 a’r M53).  Mae angen gadael yr A55 yng nghyffordd 27A, yna teithio i ranbarth Hiraethog a Mynydd Hiraethog ar yr A525 drwy Ddinbych.

O Birmingham, Canolbarth Lloegr a De Cymru

Teithiwch i dde Hiraethog ar yr A5 drwy Amwythig, Llangollen a Chorwen.

O Dde Iwerddon

O Gaergybi dilynwch yr A55 i Gyffordd 11, gan gyrraedd Hiraethog o’r gorllewin drwy Fetws-y-coed.

O Orllewin Cymru

Ymunwch â’r A5 o’r A470 drwy Fetws-y-coed (gan gyrraedd rhanbarth Hiraethog o’r gorllewin) neu’r A494 drwy’r Bala (gan gyrraedd Hiraethog o’r dwyrain).

Gallwch gynllunio eich llwybr mewn mwy o fanylder gan ddefnyddio gwefannau’r AA neu’r RAC.

Ar Fws neu Goets

Mae nifer o fysiau lleol yn gwasanaethu’r prif bentrefi ar draws Hiraethog – i gael mwy o fanylion cysylltwch â Traveline ar 0870 608 2608 neu ewch i’w gwefan.

Ar y Trên

Yr orsaf drenau agosaf yw Betws-y-coed.  Cysylltwch â’r National Rail Enquiries i gael manylion.

Mewn Awyren

I’r rhai sy’n teithio o ardaloedd pellach, gallwch gyrraedd Gogledd Cymru’n rhwydd o feysydd awyr Manceinion, Lerpwl a Birmingham.

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.

Get ready for your visit to Hiraethog...

Download Our Guide

Plan your trip here