To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Cynllunio eich ymweliad â Hiraethog

Cynllunio eich ymweliad â Hiraethog

Canolfannau Gwybodaeth i Ymwelwyr

Canolfannau Croeso

Dylai’r wefan hon allu rhoi’r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i gynllunio eich taith i Hiraethog, fodd bynnag, os oes gennych gwestiwn penodol neu os oes angen gwybodaeth munud olaf arnoch ar ôl i chi gyrraedd yma, cysylltwch neu ymwelwch ag un o’r Canolfannau Croeso yn yr ardal.

Mae’r Ganolfan i Ymwelwyr yn Llyn Brenig yn ganolbwynt yn yr ardal ac mae ar agor rhwng y Pasg a mis Hydref.

Fel arall, gallwch gysylltu ag un o’r Canolfannau Croeso  yn yr ardal, lle gall staff gwybodus roi gwybodaeth i chi yn bersonol, trefnu llety i chi a’ch helpu i gynllunio eich arhosiad.  Mae’r Canolfannau ar agor drwy’r flwyddyn:

Betws-y-coed
Canolfan Groeso Parc Cenedlaethol Eryri, LL24 0AH
ffôn: 01690 710426
e-bost: tic.byc@eyri-npa.gov.uk

Conwy
Adeilad Muriau, Stryd Rosehill
Conwy, LL32 8LD
ffôn: 01492 577566
e-bost: conwytic@conwy.gov.uk

Llandudno
Adeilad y Llyfrgell, Stryd Mostyn
Llandudno, LL30 2RP
ffôn: 01492 577577
e-bost: llandudnotic@conwy.gov.uk

Tra byddwch yma, mae cyfres o bwyntiau gwybodaeth ddigidol i ymwelwyr wedi’u lleoli’n gyfleus ar draws yr ardal, sy’n cynnwys gwybodaeth i chi ar ble i aros, beth i’w weld a’i wneud, lle i gerdded, beicio a lle i fwyta yn Hiraethog.  Mae’r rhain wedi’u lleoli yn:

Pentrefoelas LL24 0LE – gyferbyn â’r maes parcio
Betws-y-coed LL24 0HA – yn Zip World Fforest
Dolwyddelan LL25 0NZ – yn Spar ar Stryd yr Eglwys
Llanrwst LL26 0DF – y tu allan i Glasdir ar Ffordd yr Orsaf
Llandudno LL30 2RP – gyferbyn â Marks & Spencer, Stryd Mostyn

Mae Pwyntiau Gwybodaeth i Ymwelwyr (heb wasanaeth trefnu llety) hefyd ar gael yn Swyddfa Bost Trefriw Post, LL27 0JJ ac yng Nghanolfan Happy Faces yn Llandrillo yn Rhos, LL28 4EP.

Mae Hiraethog yn ardal fechan, ac mae’r holl fusnesau twristiaeth sydd wedi’u rhestru ar y safle hwn yn arbenigwyr ar yr ardal – neu maent yn adnabod rhywun sydd yn arbenigwr – felly mae croeso i chi gysylltu ag unrhyw un o’r darparwyr llety, gweithredwyr atyniadau neu weithgarwch a gallant helpu i ateb eich cwestiwn – gallwn warantu hynny!

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.

Get ready for your visit to Hiraethog...

Download Our Guide

Plan your trip here