To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Cynllunio Eich Arhosiad Byr yn Hiraethog

Rydym yn awyddus iawn eich bod yn mwynhau eich gwyliau yn Hiraethog, ac i fanteisio ar bopeth sydd gan yr ardal i’w gynnig.  Edrychwch ar ein tudalen gwybodaeth teithio Hiraethog, manylion am y cabannau gwybodaeth ddigidol i ymwelwyr a Chanolfannau Gwybodaeth i Ymwelwyr yng Ngogledd Cymru, yn ogystal â manylion siopau llogi offer awyr agored.  Defnyddiwch y Cynllunydd Teithiau ar-lein defnyddiol hefyd - popeth sydd ei angen arnoch i gynllunio gwyliau gwych yng Ngogledd Cymru.

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.

Get ready for your visit to Hiraethog...

Download Our Guide

Plan your trip here