To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Bywyd Gwyllt yn Hiraethog

Bywyd Gwyllt yn Hiraethog

Adar Hiraethog

Y Wiwer Goch

Yn ardal Hiraethog, Coedwig Clocaenog yw un o’r ychydig leoedd lle gallwch weld y wiwer goch yn y DU.  Mae gwiwerod coch yn anodd iawn i’w gweld ac maent yn treulio llawer o’u hamser yn y coed.  Maent yn adeiladu nythod mawr, yn aml yn rhan fforchiog boncyff y coed a gallant symud o amgylch ardaloedd mawr, yn arbennig wrth chwilio am gymar.  Mewn ymgais i gynyddu nifer y gwiwerod coch yn y DU, mae’r Comisiwn Coedwigaeth wedi bod yn gweithio’n galed i wneud Coedwig Clocaenog hyd yn oed yn fwy deniadol iddynt fyw a magu, gyda chryn lwyddiant.

Mae gan y wiwer goch, sy’n llai na’u cefndryd llwyd, flew browngoch a chlustiau tuswog, ac maent yn bwyta hadau, moch coed, ffyngau, blagur a ffrwythau llwyni a choed, ac weithiau wyau adar.  Gallant ddewis rhwng y cnau da a’r rhai drwg drwy eu dal yn eu pawennau!  Nid ydynt yn cysgu drwy’r gaeaf, ond yn hytrach maent yn storio ffyngau mewn coed i’w bwyta dros fisoedd y gaeaf.

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.

Get ready for your visit to Hiraethog...

Download Our Guide

Plan your trip here