To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Bywyd Gwyllt yn Hiraethog

Bywyd Gwyllt yn Hiraethog

Adar Hiraethog

Planhigion a Blodau

Nid yw edrych yn gyflym ar draws rhostiroedd Hiraethog yn rhoi syniad i chi o’r amrywiaeth aruthrol o blanhigion sy’n tyfu yma – mae angen cymryd golwg agosach ar y ddaear er mwyn gallu gwerthfawrogi’r dewis eang o rywogaethau sy’n rhan o’r tirlun newidiol!

Yn wahanol i leoedd eraill, nid yw llawer o dirlun Hiraethog wedi’i ddraenio na’i wella ar gyfer amaethyddiaeth.  Mae rhostir y tir uchel a’r gorgorsydd yn Hiraethog yn gynefin unigryw sy’n mynd yn fwy prin, ac mae’n gartref i nifer o blanhigion brodorol anghyffredin.

Mewn ardaloedd gwlyb iawn, chwiliwch am y gwlithys sy’n bwyta pryfed a thafod y gors a llafn y bladur - sy’n bwydo drwy ddal pryfed - neu flodau melyn siâp seren llafn y bladur sy’n troi ardaloedd corslyd yn felyn yng nghanol yr haf.

Mae llus yn fyrbryd blasus wrth fynd am dro ar y rhostir, ac ar ddiwedd yr haf mae gwenynwyr yn dod â’u cychod gwenyn ar y grug lledlwyd ar gyfer y neithdar melys.

Gwyliwch am y tuswau gwynion ar blu’r gweunydd unben, sy’n edrych fel peli bychain o wlân cotwm, man bwydo poblogaidd i lindys y glöyn gweundir mawr – neu ar laswelltir sychach efallai y gwelwch flodau glas y bwtsias y gog.

Mae yna amrywiaeth diddorol ac eang o blanhigion yn yr ardal – felly edrychwch mewn llyfr planhigion i weld beth rydych wedi’i ddarganfod wrth archwilio Hiraethog!

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.

Get ready for your visit to Hiraethog...

Download Our Guide

Plan your trip here