To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Bywyd Gwyllt yn Hiraethog

Bywyd Gwyllt yn Hiraethog

Adar Hiraethog

Gloÿnnod Byw

Er bod nifer y gloÿnnod byw wedi dirywio’n genedlaethol yn y blynyddoedd diwethaf, mae Hiraethog yn gartref i amrywiaeth o loÿnnod byw yn ystod misoedd yr haf.

Gallwch weld y brith perladeiniog bychan ar wlyptiroedd gwlyb ac mewn mannau agored mewn coedwigoedd.  Mae’r oedolion yn hedfan yn agos at y ddaear ac maent yn bwydo oddi ar neithdar fioledau, mieri a’r ysgall, ac maent yn oren eu lliw gyda phatrymau du dotiau a thrionglau cywrain.

Mae’r glöyn gweundir mawr yn un o drigolion eraill Hiraethog ac mae ei niferoedd yn dirywio’n ddifrifol yn genedlaethol.  Maent yn oren/brown eu lliw gyda dotiau tywyll ar yr adenydd uchaf ac isaf, ac mae’n bwydo oddi ar blu’r gweunydd unben - y planhigyn sy’n edrych fel peli o wlân cotwm.  Gall y glöyn hwn hedfan hyd yn oed mewn tywydd eithaf dwl, os bydd tymheredd yr aer yn uwch na 14 gradd Celsius, ond bydd y glöyn gweundir bychan ond yn hedfan mewn heulwen.

Efallai y gwelwch y glöyn gwyn blaen oren, sy’n fwy cyffredin, sy’n bwydo ar flodau pinc del blodau’r llefrith a blodau eraill ar ddechrau’r haf.  Dim ond y gloÿnnod gwryw sydd â’r blaen adain oren llachar, a dyna sy’n rhoi eu henw iddynt.

I gael gwybodaeth bellach am loÿnnod byw ewch i www.butterfly-conservation.org.uk neu www.northwalesbutterflies.org.uk.

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.

Get ready for your visit to Hiraethog...

Download Our Guide

Plan your trip here