To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Bywyd gwyllt

Bywyd gwyllt

Fflora a ffawna o Hiraethog

Canllaw i Wylwyr Bywyd Gwyllt

Mae yna amrywiaeth eang o anifeiliaid, adar, planhigion a phryfed yn byw mewn ardal gymharol fach yn Hiraethog ac mae nifer o wahanol fathau o gynefinoedd.  Mae’r tymhorau yn darparu profiadau newydd i ymwelwyr o natur mewn amgylchedd naturiol, gallant fwynhau bywyd gwyllt a lle mae cyfle i rywogaethau prin a llai cyffredin oroesi ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

Mae’r siart isod yn dangos rhai o’r mathau o fywyd gwyllt y gallwch eu gweld yn ardal Hiraethog, ac ym mha dymor yr ydych yn debygol o’u gweld.

Gwanwyn Haf Hydref Gaeaf
Rhostir Adar Grugiar Ddu, Gylfinir, Cigfran, Barcut Coch Grugiar Ddu, Gylfinir, Cigfran, Barcut Coch Grugiar Ddu, Gylfinir, Cigfran, Barcut Coch Grugiar Ddu, Gylfinir, Cigfran, Barcut Coch
Planhigion Tafod y Gors, Plu’r Gweunydd Unben Grug Lledlwyd, Llus, Tafod y Gors, Grug Deilgroes, Plu’r Gweunydd Unben, Bwtsias y Gog, Gwlith yr Haul Llus, Plu’r Gweunydd Unben, Bwtsias y Gog Plu’r Gweunydd Unben
Anifeiliaid Gwiber, Ystlum, Madfall, Llwynog Coch  Gwiber, Ystlum, Madfall, Llwynog Coch  Gwiber, Ystlum, Madfall, Llwynog Coch Llwynog Coch
Pryfed Gloÿn Gweundir Mawr
Tir fferm Adar Boncath, Cornicyll y Gors, Barcut Coch Boncath, Cornicyll y Gors, Barcut Coch Aderyn yr Eira Aderyn yr Eira
Planhigion Boncath, Cornicyll y Gors, Barcut Coch Blodau’r Llefrith
Anifeiliaid Ystlum, Ysgyfarnog, Madfall, Llwynog Coch Ystlum, Ysgyfarnog, Madfall, Llwynog Coch  Ystlum, Ysgyfarnog, Madfall, Llwynog Coch  Ysgyfarnog, Llwynog Coch
Coetir Adar Grugiar Ddu, Boncath, Croesbig, Cwcw Grugiar Ddu, Boncath, Croesbig, Cwcw Grugiar Ddu, Boncath, Croesbig Grugiar Ddu, Boncath, Croesbig
Anifeiliaid Ystlum, Hyddod Brith, Llwynog Coch, Wiwer Goch Ystlum, Hyddod Brith, Llwynog Coch, Wiwer Goch Ystlum, Hyddod Brith, Llwynog Coch, Wiwer Goch Ystlum, Hyddod Brith, Llwynog Coch, Wiwer Goch
Dwr Croyw Adar Pibydd y Traeth, Morfran Pibydd y Traeth, Morfran Morfran, Hwyaid Llygad Aur, Hwyaid Danheddog Morfran, Hwyaid Llygad Aur, Hwyaid Danheddog
Planhigion Migwyn Llafn y Bladur, Migwyn Migwyn  Migwyn 
Anifeiliaid Ystlum, Llygoden y Dwr Ystlum, Llygoden y Dwr Ystlum, Llygoden y Dwr, Dwrgi Dwrgi

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.

Get ready for your visit to Hiraethog...

Download Our Guide

Plan your trip here