To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Bywyd gwyllt Hiraethog

Bywyd gwyllt Hiraethog

Bee ar lysiau'r cwlwm

Adar

Mae Hiraethog yn lle gwych i wylio adar – rydych yn sicr o weld rhywogaethau coetir, rhostir, tir fferm a rhywogaethau adar hela.  Llwyddodd un arbenigwr lleol ac adarwyr amatur brwdfrydig i weld dros 40 o adar gwahanol mewn un penwythnos – felly os ydych yn wyliwr adar, peidiwch ag anghofio eich llyfr adar yn eich poced!

Un o’r rhywogaethau prin sy’n byw ar y rhostir a ffiniau’r goedwig yw’r rugiar ddu.  Roedd nifer y rhywogaeth yn dirywio’n ddifrifol, ond mae hyn yn newid yn awr diolch i Brosiect Adfer y Rugiar Ddu, gyda Chyfoeth Naturiol Cymru, yr RSPB a Chyngor Cefn Gwlad Cymru yn gwneud gwaith cadwraeth cynefinoedd.  Edrychwch ar wefan Cyfoeth Naturiol Cymru i gael gwybodaeth bellach – neu beth am ymweld â Chuddfan Adar Foel Frech yng Ngherrigydrudion, lle gallech weld y rugiar ddu yn paru yn ystod mis Ebrill a mis Mai.

Mae’r troellwr yn aderyn prin arall sy’n byw yng Nghlocaenog ac efallai y gwelwch chi linos werdd, y dryw melyn cribog - un o’n hadar lleiaf - neu’r croesbig.

Mewn ardaloedd tir fferm gwlypach, edrychwch neu gwrandewch am gornicyll y gors sy’n nythu ar y ddaear gyda’i alwad arbennig a’i grib unigryw - a fu unwaith yn aderyn cyffredin ond sydd bellach wedi dirywio’n aruthrol yn yr ardal hon ac yn genedlaethol.

Ar y rhostiroedd agored, efallai y clywch alwad y gylfinir, y gïach gwrywaidd yn dangos ei hun drwy ddrymio neu grawc wag cigfran.

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.

Get ready for your visit to Hiraethog...

Download Our Guide

Plan your trip here