To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:
Gwylio Fideo Cuddio Fideo

Croeso i Hiraethog yng Ngogledd Cymru – ardal naturiol sy’n barod i chi ei harchwilio

Mae Hiraethog, yng nghanol Gogledd Cymru, yn dirlun heb ei ddifetha, o rostir grug, coedwigoedd trwchus, llynnoedd tawel a mannau agored, gyda phentrefi hyfryd yma ac acw, wedi’u hamgylchynu gan awyr agored di-ben-draw.

Mae’r ardal hon, sy’n gartref i fywyd gwyllt prin, megis gwiwerod coch, golygfeydd prydferth a chroeso cynnes Cymreig, yn lleoliad y gallwch ddianc iddo ac ymlacio’n llwyr.  Gallwch ymlacio a mwynhau’r tawelwch, neu brofi rhai o’r lleoliadau beicio, cerdded, pysgota a chwaraeon dŵr gorau yng Nghymru.

Gyda’i lleoliad cyfleus ar hyd prif ffordd yr A5 i Fetws-y-coed, Hiraethog yw’r porth i Eryri, a chyn pen dim gallwch brofi’r holl bethau y mae gan Lyn Brenig, a bryniau Hiraethog i’w cynnig.  Gyda dewis rhagorol o lety, lleoedd i fwyta a rhaglen gyffrous o ddigwyddiadau yng Ngogledd Cymru drwy’r flwyddyn gyfan, mae popeth sydd ei angen arnoch  ar gael yma i gael gwyliau bythgofiadwy yn Hiraethog.

Peidiwch â methu

The Brenig Trail

Llwybr Brenig

Ychwanegu Llwybr Brenig i'ch Taith

Mae Llwybr Brenig yn mynd o amgylch Llyn Brenig ac mae’n addas ar gyfer teuluoedd sydd am gerdded…

Uchafbwyntiau...

The Hiraethog Way, Conwy

Llwybr Hiraethog

Ychwanegu Llwybr Hiraethog i'ch Taith

Mae’r llwybr diddorol a golygfaol hwn yn cysylltu pentrefi Mynydd Hiraethog, sef Pentrefoelas,…

Llyn Aled, Conwy

Llyn Aled

Ychwanegu Llyn Aled i'ch Taith

Mae llyn dwfn naturiol Llyn Aled yng nghanol rhostiroedd uchel Hiraethog. Mae’n safle anial, ond…

Clocaenog Forest, Conwy

Coedwig Clocaenog

Ychwanegu Coedwig Clocaenog i'ch Taith

Mae Coedwig Clocaenog yng nghanol Mynydd Hiraethog ac mae’n ardal 6000 hectar (15000 acer) o faint.…

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.

Get ready for your visit to Hiraethog...

Download Our Guide

Plan your trip here