To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Conwy Sites

View in English

EN

View in Welsh

CY

Bywyd Gwyllt yn Hiraethog

Bywyd Gwyllt yn Hiraethog

Adar Hiraethog

Bywyd Gwyllt a Natur

Os ydych yn mwynhau gwylio bywyd gwyllt neu weld planhigion yn agos, mae Hiraethog yn lleoliad gwych i chi ymweld ag ef.  Mae yna amrywiaeth eang o gynefinoedd yma – rhostir, tir fferm, coedwigoedd, llynnoedd ac afonydd – byddwch yn sicr o weld gwahanol fathau o adar, planhigion ac anifeiliaid.  Mae’r rhanbarth hefyd yn gartref i nifer o rywogaethau prin a llai cyffredin – y rugiar ddu, y wiwer goch a’r glöyn gweundir mawr.

Dylai gwylwyr adar gofio eu llyfr nodiadau – mae yna amrywiaeth eang o adar rhostir, tir fferm, coedwigoedd a gwlyptiroedd yma, yn cynnwys rhai rhywogaethau gaeafu.

Gall pobl sy’n hoff o blanhigion weld rhai o’r rhywogaethau planhigion mwy anghyffredin ar y rhostir gwlypaf – y gwlithys sy’n bwyta pryfed a thafod y gors, er enghraifft,  a llafn y bladur.

Mae nifer y dyfrgwn yn cynyddu yng Ngogledd Cymru – efallai y gwelwch un ar y llynnoedd ac yn yr afonydd.

Beth bynnag fo’r tywydd, a beth bynnag yw’r tymor a’r cynefin, fe fyddwch yn canfod digonedd o blanhigion a bywyd gwyllt!

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.

Get ready for your visit to Hiraethog...

Download Our Guide

Plan your trip here